Teglgade 20
.
Teglgade 20
.
Teglgade 20
.
Teglgade 20
.

Teglgade 20 ligger på Teglgade 20 i Mariagerfjord Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Teglgade 20 blev opført i 1833 af Købmand Sorvad som bolig for ansatte i hans købmandshandel i Bryggergården på Teglgade 17. Sorvad familien drev Mariagers førende købmandshandel fra Bryggergården gennem generationer og opkøbte og opførte en række huse i Teglgade (nr. 18, 19, 20 og 21) til boliger og aftægt for deres ansatte.

Bygningen blev således i sine første år lejet ud til familier, der arbejdede for købmand Sorvad i Bryggergården. I 1860 var huset beboet af Marie Elisabeth Jørgensen, der var enke efter Jørgen Sorvad, men efter hendes død blev huset igen anvendt til bolig for ansatte i købmandshandlen.

På akvareller fra midten af 1800-tallet optræder hovedparten af byens huse med hvid eller grå bemaling. Den nuværende gule farve på Teglgade 20 er således sandsynligvis kommet til senere.

Beskrivelse

Teglgade 20 er et længehus, der ligger ud til den brolagte Teglgade i Mariager by.

Den enetages bygning på 7 fag med halvkælder står mod gaden (syd) i gulpudset grundmur på en sortmalet lav sokkel, gavlene er tillige murede mens langsiden mod nord er i bindingsværk med gule tavl. Bygningen står på en høj kampestenssokkel og dækkes af et teglhæng sadeltag med røde vingetegl og i rygningen ses to skorstenspiber. Taget bæres af en hvidmalet tandsnitgesims. Vinduerne er ældre traditionelt udførte trævinduer, der er hvidmalede. Den tofløjede fyldingsdør afsluttes af et karakteristisk lavt overvindue. Dør og vinduer er uden indramninger.

I det indre er væggene omkring entreen og soveværelse bevaret, i øvrigt er væggene fjernet og der er monteret nye fodpaneler. Dørene til entreen er ældre. Tagrummet er udnyttet til beboelse.

Miljømæssig værdi

Bygningen udgør et vigtigt element i gadebilledet og understøtter derved opfattelsen af Teglgade som et traditionelt gadeforløb i en lille købstad.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningens enkle form, der fortæller om den mindre bemidlede del befolkningens status i et lille købsstadssamfund.

Dertil fremstår husets vinduer stadig uden sålbænk, sådan som det var almindeligt for Mariagers huse fra tiden før 1850. Stråtagene og halmvalmen på Mariagers huse forsvandt gennemgående fra ca. 1825, hvilket Teglgade 20s tegltag og højere rejsning er et udtryk for.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Teglgade 20 relaterer sig til bygningens enkle form og traditionelle byggeskik. Den enkle og taktfaste facade og det opskalkede tegltag med næsten ubrudte tagflader bidrager til at give bygningen et prunkløst og uprætentiøst udtryk, hvor den hvidmalede gesims er det eneste dekorative element. Bygningen tilpasser sig derved til de omkringliggende huse, og bliver til en værdifuld del af gadens samlede arkitektoniske udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links