Sognegade 4
.
Sognegade 4
.
Sognegade 4
.
Sognegade 4
.
Sognegade 4
.

Sognegade 4 ligger på Sognegade 4 i Mariagerfjord Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Sognegade 2 & 4 er opført som hovedhuset for den såkaldte Mariagergård, der i starten af 1700-tallet var ejet af oberst Ditlev Wedelfeldt og som under hans ejerskab i perioder fungerede som kaserne for en del af Nørrejyske Nationalregiment. I 1765 blev regimentet imidlertid forflyttet, og obersten solgte derfor ejendommen til oberstinde Bockelmann, der året efter lod det gamle forhus erstatte af det nuværende bindingsværkshus Sognegade 2 & 4. Gårdens jordtilliggender var placeret syd for byen, hvor en ny Mariagergård blev etableret i 1824.I 1897 blev Banken for Mariager og Omegn etableret i den gamle Mariagergård, og fra 1905 til 1927 rummede bygningen Sparekassen. I dag er bygningen indrettet til to boliger.

Sognegade 2 & 4 er opført i 1767. En trappesten ud til gaden bærer indskriften: Bokelmann A=O 1766, til angivelse af den daværende ejer og ophavskvinde oberstinde Bockelmann. Bygningen rummer flere velbevarede, originale bygningsdetaljer, nok mest markant den flot bevarede Louis seize-inspirerede dør fra 1700-tallet i Sognegade 2. I 1959 blev bygningens (Sognegade 2) bagside forsynet med en skalmur, der blev anbragt på en nyetableret fremspringende betonsokkel. Den nuværende ejer af Sognegade 2 har i samråd med Kulturarvsstyrelsen isat en ny kvist i havesidens tag.

Beskrivelse

Huset ligger på Sognegade i Mariager, en lille sidevej til Kirkegade som fører op til byens torv. Huset er den ene del af et dobbelthus.

Sognegade 4 er opført af rødt opstolpet bindingsværk med gulkalkede, murede tavl over en sortmalet pudset sokkel, og med halvvalmet tegltag belagt med røde vingetegl. I rygningen ses en skorsten med sokkel, skaft og gesims. Under tagfoden findes en profileret hvidmalet gesims af træ, og over hoveddøren, som er en grønmalet tofløjet revledør med overvindue, sidder et lille stykke tagrende. På gavlen er et vandbræt. Mod gården er en pultkvist i tagfladen, og et halvtag over en nyere rammedør med glas.

I det indre er en velbevaret ældre planløsning med stuer mod gaden og køkken mod gården. Et skillerum mellem to stuer er dog nedbrudt. I entréen fører en trappe op til et tagværelse, og under trappen er et nyere toilet. Køkkenet rummer et åbent ildsted af nyere oprindelse. Der er bevaret flere ældre døre, beslag og gerichter samt massive plankegulve. Den vestlige stue har synligt bjælkeloft, mens de øvrige rum har nedhængt pladeloft.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi knytter sig til bygningens sammenhæng med nabohuset, Sognegade 2, idet de to huse er opført som ét, og til beliggenheden på en smal brolagt gade på et skrånende terræn. Dette skaber i samspil med stengærdet og den tætte bevoksning overfor bygningen en intim og fortættet stemning i menneskelig skala. Hertil kommer at bygningen indgår i den historiske bykerne i Mariager, som rummer mange huse med en traditionel materialeholdning og et traditionelt formsprog.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi er knyttet til bygningens tilhørsforhold til Mariagergård, hvilket lader sig aflæse af den samlede bygningskrops længde og volumen, der har udgjort et markant hus i bymidten. Desuden fortæller huset, i kraft af bindingsværket, kalkningen og den overordnede proportionering, om periodens byggeskik og håndværksmæssige traditioner. Hertil fortæller talrige ændringer og ombygninger af bindingsværket samt opdelingen i to parceller, om bygningens ændrede anvendelse gennem tiden.

Arkitektonisk værdi

Bygningens arkitektoniske værdi knytter sig til den samlede bygnings klart aflæselige hovedform, med den store, næsten ubrudte tagflade med skorstene, der giver huset et roligt og værdigt udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links