Tibirke Kirkegård er omgivet af Tisvilde Hegn på tre sider og har mod øst udsyn over åbne marker og store vandarealer med mose og Holløse Bredning. En stor del af kirkegården er græsklædt, og de græsklædte skråninger aftrappes ned over terrænet mod indgangen. Anlægget er meget naturpræget med spredte grupperinger af gravsteder mellem bøg, birk og andre løvtræer foruden den traditionelle kirkegårdsbeplantning med stedsegrønne buske og træer.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde