Trinitatis Kirkegård fra 1650 er Fredericias ældste; den er frodig, regelmæssigt opdelt med hovedakse og tværakser. Mod vest ses en stor fællesgrav for de ca. 512 soldater, der faldt i 1849, samt 80 soldater faldet i andre slag. Gottlieb Bindesbøll har udformet det store rektangulære gravsted, der blev indviet 1853. En lav mur af præcist tilhuggede granitsten indrammer gravfeltet, og øverst er på granitkanten indhugget navnene på de faldne. På den hvælvede grønsvær står store bøgetræer samt billedhuggeren H.W. Bissens monument. I kirkegårdens sydøstlige hjørne er et mindesmærke for de ca. 500 dragoner, der faldt i 1657.

Videre læsning

Læs mere om Kirkegårde i Fredericia

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde