Ikke langt fra Sønderholm ligger langdyssen Troldkirken højt i landskabet. I 1866 malede Jacob Kornerup den smukt beliggende langdysse i denne akvarel. Kornerup er uddannet fra den eckersbergske skole og deltog senere i adskillige arkæologiske udgravninger som tegner. Takket være Kornerup foreligger der i dag en fornem samling tidlige afbildninger af en lang række af Danmarks fortidsminder.

.

Troldkirken er en langhøj fra yngre stenalder, der ligger på en bakketop øst for Nibe.

Troldkirkens langhøj er ca. 50 m lang, 7 m bred og omkranset af 47 randsten, der oprindelig har markeret gravanlægget og holdt jorden på plads i højkonstruktionen. Omtrent midt i langhøjen ligger en sekskantet dyssetomt bestående af seks bæresten og en kæmpemæssig dæksten, som tilsammen danner et knap 8,5 m² stort gravkammer. Heri blev den døde oprindelig gravlagt ca. 3500 f.Kr., men dyssetomterne blev ofte genbrugt i de efterfølgende årtusinder. I flere dyssetomter er der fundet tegn på, at den eller de døde først blev placeret i gravkammeret, efter at kødet var bortrådnet et andet sted. Traditionen med at opføre de kæmpemæssige gravanlæg af jord og sten fandt sted over store dele af Nordvesteuropa i den tidlige del af yngre stenalder.

Troldkirken er et af de første fortidsminder, der blev fredet i Danmark, hvilket skete allerede i 1809. Gravanlægget er derfor aldrig professionelt undersøgt.

Videre læsning

Læs mere om Yngre stenalder i Aalborg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Oldtid

Eksterne links