Faktaboks

Kommune
Holstebro Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
210483
Sted- og lokalitetsnummer
180319-410
Anlæg
Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tvis kirkegård. Kirkegården ligger i Klosterdalen. 15.3.1946 er det originale fredningsdokument gennem kirkeministeriet tilstil- let stiftsøvrigheden til opbevaring ved kirkens akter. 21. apr. 1977: forgæves ledt efter fredningsdokument. (KEH).

Undersøgelseshistorie

1946
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningKirkegården ligger i Klosterdalen. 15.3.1946 er det originale fredningsdokument gennem kirkeministeriet tilstil- let stiftsøvrigheden til opbevaring ved kirkens akter.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links