Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
181514
Sted- og lokalitetsnummer
140803-26
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Udbyhøj skanse omfatter Udby matr.nr. 1c, 1h, 1k, 24i og 24k. UDBYHØJ SKANSE Udby matr.nr.1c: Del af et skanseanlæg bestående af den nord-sydgående skansevold, der i nord afsluttes med et hoved. Volden hæver sig indtil 2,5 m over den omgivende grav. Det fredede areal, der er græsklædt, gen- nemskæres af den off.bivej. Grænsen for det fredede areal er angi- vet på vedlagte kort. Udby matr.nr.1h: Del af skanseanlæg, bestående af den vestlige del af skansens nordre hoved, der hæver sig ca. 2,5 m over det omgivende terræn. Fredningen omfatter endvidere vestskråningen af voldgraven, der fra skansens nordre hoved strækker sig mod syd til den offentlige bivej. Det fre- dede areal er græsklædt. Grænsen for det fredede areal er angivet på kortskitsen, der er vedlagt originaldokument og genpart vedr. tinglys- ning af en del af Udbyhøj skanse på matr.nr. 1c af Udby by og sogn i henhold til naturfredningslovens p.48. Udby matr.nr.1k: En del af voldskråningen i skansens nordre hoved samt den foranliggende grav. Det fredede areal er græsklædt. Grænsen for det fredede areal er angivet på kortskitsen, der er vedlagt originaldokument og genpart vedr. tinglysning af en del af Udbyhøj skanse på matr.nr.1c af Udby by og sogn i henhold til naturfredningslovens p.48. Udby matr.nr.24i og 24k: Den sydlige del af skanseanlægget bestående af 2 bastioner, dels en vestlig, i forlængelse af hvis spids er anlagt en vold ned ad bakken mod stranden, dels en sydlig, hvis østlige del er afbrudt. Det fre- dede areal er græs- og delvis kratklædt. Grænsen for det fredede areal er angivet på kortskitsen, der er vedlagt originaldokument og genpart vedr. tinglysning af en del af Udbyhøj skanse på matr.nr.1c af Udby by og sogn i henhold til naturfredningslovens p.48. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Ny beplantning må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Det er tilladt at fjerne den eksisterende be- voksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. .

Undersøgelseshistorie

1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkansen v. Udbyhøj forefundet som beskrevet. ** Seværdighedsforklaring ** Ville ved skiltning udgøre en seværdighed - uden oplysning opfatter de fleste blot skansen som naturlige volde og bakker. Bevoksning: 1990: Græs
2008
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumSkansen er græsklædt. Kun vestdelen af stjerneskansen og barrierelinjen er synlige syd for vejen pga. bebyggelse.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links