Ullerslev Stationsby opstod syd for landsbyen og kirkebyen af samme navn. Landsbyen, der lå ved hovedlandevejen mellem Odense og Nyborg, havde enkelte bymæssige funktioner, men det var først, da stationen ved Ullerslev åbnede på hovedbanen over Fyn i 1865, at den lille stationsby voksede frem.

I Ullerslev kom bl.a. en kro (1865), et mejeri (1888), et forsamlingshus (1890), en realskole (1907) og en skole (1909); også moderne forsyning som elværk (1911) og vandværk (1946) blev indført.

I 1921 var der 229 indbyggere i Ullerslev, hvilket i 1950 var steget til 351. Den fungerede som lokal oplandsby, og flere bymæssige funktioner og institutioner kom til, fx et alderdomshjem, en politistation, et stadion og en bank. Ullerslev havde en relativt stor andel af beskæftigede ved håndværk og industri. Der blev anlagt en stor plov- og maskinfabrik i 1916, en større savmølle i 1947 og Østfyns Frugtlager i 1950.

Ullerslev blev administrativt center i den nye Ullerslev Kommune, dannet i 1964, og byen fik herefter en lang række servicefunktioner og institutioner. Den oplevede en kraftig vækst, i 1970 var indbyggertallet nået op på 1.649, og i 2006 lå tallet på 2.722. I 1977 lukkede stationen. I 2006 blev Ullerslev Kultur- og Idrætscenter indviet i forbindelse med byens idrætsfaciliteter og Ullerslev Skole.

Videre læsning

Læs mere om Ullerslev

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie