Vagtbodgade 2, Svaneke
.
Vagtbodgade 2, Svaneke
.
Vagtbodgade 2, Svaneke
.
Vagtbodgade 2, Svaneke
.
Vagtbodgade 2, Svaneke
.
Vagtbodgade 2, Svaneke
.
Vagtbodgade 2, Svaneke
.

Vagtbodgade 2, Svaneke ligger på Vagtbodgade 2 i Bornholms Regionskommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Bornholms placering midt i Østersøen har altid betydet at Bornholm har været meget udsat og derfor har øen også i mange hundrede år haft et stort og vigtigt forsvarsanlæg. I mange hundrede år var det primært for at beskytte egne kyster for røvere, men efter tabet af Skåne, Halland og Blekinge i 1660 blev Bornholm hele Danmarks forpost mod øst. Gennem tiden blev der anlagt skanser langs hele Bornholms kyst og i 1808 var der i gennemsnit en skanse for hver 400 meter. Kystens skanseanlæg blev betjent af Bornholms eget vagtværn, der eksisterede fra 1613 til 1867, hvor øens indbyggere havde tjenestepligt. Ved skanserne blev der ofte bygget vagt- og krudthuse. Disse blev i første del af 1800-tallet afløst af færre og større magasinbygninger. Magasinbygningen i Svaneke blev opført som en af disse i 1841.

Beskrivelse

Bygningen ligger ved havnen i Svaneke på Bornholm. Bygningen er opført i en etage af kampesten med et opskalket halvvalmet tag belagt med røde vingetegl. Murene fremstår ubehandlede og afsluttes langs taget på begge langsider og i gavlene af en række røde teglsten. I langsiderne og i nordgavlen findes enkelte åbninger med revleluger for. Lugerne er af grønmalede brædder med ældre, kraftige båndbeslag. I sydgavlen sidder en tofløjet revleport, der ligeledes er grønmalet og har ældre båndbeslag. Over porten er et kongeligt monogram for Christian den VIII og årstallet 1841 malet i gult på en rød plade. Begge af bygningens gavle er mod vest forlænget i en lav kampestensmur. I forbindelse med fredningsgennemgangen var det ikke muligt at besigtige bygningen i det indre, men det oplyses at der er ét stort, åbent rum. Bygningen anvendes til magasin.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi knytter sig til bygningens oprindelige placering langs kysten, der underbygger fortællingen om grundlaget for bygningens placering. Hertil kommer at der selvfølgelig ved bygningen er en slående og idyllisk udsigt langs Bornholms kyst og ud over Østersøen.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningens enkle fremtræden, hvor man ved dens placering og robusthed let kan aflæse, at den har været tænkt som en del af Bornholms forsvar. Lugerne og den store port mod syd underbygger fortællingen og understreger, at der her er tale om en bygning, hvor det har været vigtigt at man kunne fragte ting ind og ud. Ydermere har bygningens materialeholdning stor kulturhistorisk værdi da man på Bornholm har haft en mangeårig tradition for at bygge i granitsten.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi relaterer sig til bygningens fremtræden i kampesten, der betyder at bygningen fremstår markant og tung, hvilket i høj grad også skyldes at der kun er relativt få og små åbninger, der næsten virker som om de er skåret ud af det massive bygningsvolumen. Opskalkningen af det ubrudte taget bevirker at det fremstår let over de kraftige mure. De ubehandlede mure med sten i forskellige størrelser giver et spraglet udseende og dermed en særlig stoflighed. Hertil kommer den arkitektoniske betydning af lugernes placering, der selvom de primært er tænkt efter funktionsmæssige hensyn er placeret symmetrisk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links