På dette foto fra ca. 1934 skuer lærer Christen M. Christensen stående foran kakkelovnen ud over det overfyldte klasselokale for Vallensbæk Skoles ældste elever. Skolen fra 1902, der lå på Bygaden i Vallensbæk Landsby, var efterhånden ved at være for lille, og i 1951 påbegyndtes opførelsen af en ny skolebygning, der kunne indvies i 1955.
.
Kloakarbejde ved Vallensbæk Landsby omkring 1935.
.
Det velbevarede gadenet i Vallensbæk Landsby afspejler i høj grad landsbyens udstrækning før udskiftningen i 1780’erne. Enkelte gårde og huse, som Bygaden 38 (billedet), der er opført i første halvdel af 1700-tallet, viser ligeledes tilbage til den historiske landsby, der har sine rødder i middelalderen.
.

Landsbyen Vallensbæk med romansk kirke blev udskiftet i en stjerneudskiftning i årene 1786‑87. Dens gårde forblev i byen, og størstedelen af jorden blev samlet. Fra en del af gårdene strakte jordlodderne sig ud, mens andre gårdes lodder lå samlet længere væk. I den nordlige del blev jorden udstykket i en række store lodder, der blev fordelt mellem landsbyens beboere. Mosejorden langs den vestlige side blev udstykket i et utal af små jordlodder, hvor kreaturerne kunne græsse.

I midten af 1800-tallet lå der, ud over gårde, kirke og præstegård, en skole fra 1840 og en kro. Der var flere indfaldsveje til landsbyen, hvis hovedgade løb på tværs af landsbyen i en slags zigzag.

Selv om landsbyen oplevede befolkningstilvækst, forblev Vallensbæk Landsby i første halvdel af 1900-tallet stort set intakt, som den havde ligget siden udskiftningen. På gamle kort kan man se, at enkelte grunde blev udstykket, så der kunne opføres mindre boliger. Kortene viser også, at landsbyen formåede at bevare sin struktur med den skæve vejføring og de mange indfaldsveje. I moseområdet var det ikke muligt at bygge, og i den øvrige del af landsbyens opland var arealerne primært udlagt til landbrug og gartneri. Vallensbæk fik gadelygter i 1923.

I 1966 blev det besluttet at bygge et idrætsanlæg på et areal syd for Vallensbæk Skole. Det stod dog først færdigt i slutningen af 1970’erne.

En stor del af området omkring Vallensbæk Landsby udgør en væsentlig del af kommunens rekreative områder. I 1971 blev der givet tilladelse til, at regnvandsbassinet Vallensbæk Sø kunne bruges til vandskisport, og I/S Vallensbækmose blev dannet i 1976 med det formål at sikre områdets rekreative brug. I 1985 og igen i 2003 var der i lokalplanen fokus på en udvikling, der tog hensyn til de ellers midlertidige boliger, der oprindelig kunne risikere at skulle vige for golfbanen. Selv om der skulle være plads til en mindre udbygning af golfområdet, fik boligerne med lokalplanen i 2003 blivende status. Året forinden havde man besluttet at flytte spejderhytter og en række nyttehaver fra Krageøen til et område syd for byen i idrætsområdet for på den måde at skabe bedre sammenhæng mellem det rekreative område og fritidsaktiviteterne. Det var først efter 1970, at der for alvor kom gang i udbygningen af Vallensbæk Landsby med parcelhuse. I 2006 udskrev menighedsrådet ved Vallensbæk Kirke en arkitektkonkurrence til en ny kirke, Helligtrekongers Kirke, som blev indviet i 2012.

Købmanden Niels Jensen og hans familie foran købmandsbutikken på Bygaden 21 i Vallensbæk Landsby. Foto fra 1896.

.

Videre læsning

Læs mere om Vallensbæk Landsby

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie