Faktaboks

Kommune
Herning Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
240636
Sted- og lokalitetsnummer
180306-57
Anlæg
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 4/8 1972, matr.nr. 1a. 14/7 1980, øvrige matr.nr. Ejer: Herning kommune ejer kun matr.nr. 1a. Matr.nr. 1a: Voldgrave ved Herningholm. Af det oprindelige dobbeltvoldsted er ca. 125 m vest for hovedbygningen beva- ret en ca, 117 m lang og ca. 9-14 m bred vestre grav samt i tilslutning her- til ca. 15-20 m af den nordre grav og ca. 35-50 m af den søndre grav. Lidt syd for midten af den vestre grav er en ca. 6 m bred opfyldning, hvorpå vejen føres over. Gravene, der er vandfyldte, er omgivet af løvtræsbeplantning. Fredningsgrænsen forløber langs gravenes øvre kanter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved opfyldning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprensning af voldgravene smat forsætlig ændring af vandstanden kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Matr.nr. 1on, oo, op, oq, or, os, ot, ou, ov, aeø: Den sydlige del af voldgrav ved Herningsholm. Voldgraven er ca. 10-10,5 m bred og ca. 2,5 m dyb. Den ligger under nuværen- de jordoverflade. Den fredede voldgravs udstrækning og placering er vist på vedlagte rids. Det fredede areal, der dels ligger hen som have, dels er udyrket, dels er bebygget, må benyttes på samme måde som hidtil. Nybyggeri eller jordarbejder udover sådanne som kan karakteriseres som almindelig havedrift, må ikke fin- de sted uden fredningsstyrelsens, fortidsmindeforvaltningens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Herningholm", voldgrave, som fritekst med den tilføjelse at den nordlige grav er åben og vandfyldt i ca. 80-100 m.'s længde, den omtalte ca. 6 m. brede opfyldning hvorpå vej føres over i vestre grav er fjernet, asfalteret vej føres over lidt vest for midten af den søndre grav, hvis østlige forløb ligger under nuværende jordoverflade. ** Seværdighedsforklaring ** Vandfyldt voldsystem vest for hovedbygning med udstilling (åben ?). Bevoksning: 1991: Græs
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVandfyldt grav
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Vandfyldt grav

Voldgrav, gravet kanal anvendt som befæstningsanlæg i forbindelse med borge. I Danmark kendes voldgrave fra forhistoriske anlæg, fx trelleborge. De fleste af borgene i middelalderen var befæstet med en eller flere volde og grave. Voldgrave forekommer som regel sammen med en vold, men kan også optræde alene eller sammen med en ringmur. De kan være tørre eller fyldt med vand. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links