4522 grav i V, norddel. Set fra N.
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
422117
Sted- og lokalitetsnummer
070411-30
Anlæg
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldgraven omkring Vintersborg. Den vandfyldte voldgrav omgiver delvis den ca. 160 x 120 m store rektangulære borgbanke, hvorpå Vintersborg ligger. Gravens bredde varierer fra ca. 10 m i øst til 15 m i syd og 20 m i vest. Af den nordlige grav er den vestlige havdel tilfyldt. Over vestgraven er en ca. 7 m bred dæmning, medens en plankebro fører over sydgraven. Fredningsgrænsen forøber langs voldgravens øvre rand, idet dæmning og bro dog ikke er indbefattet i fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller be- skadiges ved henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted med Natio- namuseets samtykke.

Undersøgelseshistorie

2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVandfyldt grav
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Vandfyldt grav

Voldgrav, gravet kanal anvendt som befæstningsanlæg i forbindelse med borge. I Danmark kendes voldgrave fra forhistoriske anlæg, fx trelleborge. De fleste af borgene i middelalderen var befæstet med en eller flere volde og grave. Voldgrave forekommer som regel sammen med en vold, men kan også optræde alene eller sammen med en ringmur. De kan være tørre eller fyldt med vand. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links