NØ-siden, set fra NØ
.
Sydsiden, set fra SV
.
Vestsiden, set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Rebild Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1411147
Sted- og lokalitetsnummer
120509-139
Anlæg
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Brønd, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Vejdæmning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldgrave omkring Albæk hovedgård De vandfylde voldgrave omkring Albæk hovedgård. Den nordre grav er ca. 17 m bred og 55 m lang, den vestre ca. 38 m bred og 130 m lang, den søndre ca. 24 m bred og ca. 86 m lang og den østre ca. 11 m bred og 115 m lang. Der er ingen forbindelse mellem den østre og den nordre grav, idet den østlige del af den sidst- nævnte er opfyldt. Den østre grav er afbrudt af en 14 m bred vejdæmning, der afskærer den nordlige ca. 40 m lange del af graven. 9 m nord for den nordlige afslutning af den østre grav er en rund, åben, muret brønd eller kilde, ca. 7 m i diameter. Langs den vestre gravs udvendige side er en ca. 7 m bred og 1 m høj dæmning, på hvis midte er et stemmeværk. Voldgrave- nes kanter er bevoksede med træer og buske. Fredningsgrænsen forløber for gravenes vedkommende langs dis- ses øvre kanter, for den vestre gravs vedkommende dog langs dæmningens vestlige fod. Den murede brønd nord for den østre grav omfattes også af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgravene eller forsætlig ændring af vandstanden må kun ske i samråd med rigs- antikvaren.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVandfyldt grav
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Dæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Vejdæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Vandfyldt grav

Voldgrav, gravet kanal anvendt som befæstningsanlæg i forbindelse med borge. I Danmark kendes voldgrave fra forhistoriske anlæg, fx trelleborge. De fleste af borgene i middelalderen var befæstet med en eller flere volde og grave. Voldgrave forekommer som regel sammen med en vold, men kan også optræde alene eller sammen med en ringmur. De kan være tørre eller fyldt med vand. Læs videre her.

Brønd

Brønd, boret eller udgravet hul i jorden beregnet til opsamling og udnyttelse af fx vand eller gas- og olieforekomster. Se også artesisk vand, boreplatform og grundvand. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links