Den 5. september 2017 blev den nationale flagdag for Danmarks udsendte markeret, bl.a. som her på Kirkepladsen i Varde. Ca. 600 soldater deltog i programmet, der foregik på flere lokaliteter. Ved Varde og Oksbøl Kaserner blev faldne mindet med nedlægning af kranse.
.

Varde Kaserne, der ligger i den sydvestlige udkant af byen, er opført i begyndelsen af 1950’erne med det formål at huse et artilleriregiment. Indtil da havde byen ikke haft en egentlig kaserne, selv om der i 1600- og 1700-tallet var indkvarteret soldater fra forskellige regimenter i den stående hær. Byggeriet blev påbegyndt i 1952. De første enheder fra artilleriet flyttede ind året efter, og i 1956 stod kasernen endeligt færdig. Bygningsmassen er løbende blevet udbygget og moderniseret. Kernen er fortsat det oprindelige murstensbyggeri fra 1950’erne, og de dengang opførte bygninger blev disponeret uden den stive symmetri, som tidligere var gældende i danske kaserner. Ligeledes repræsenterede kasernen (sammen med tilsvarende byggerier andetsteds i landet) et brud i synet på det menige mandskab, som fik højere indkvarteringsstandard end tidligere. Til kasernen hører Varde Øvelsesplads; den udgør ca. 235 ha og ligger syd for Sønder Heden Plantage, som danner et bånd mellem kasernen og øvelsespladsen.

I 2014 flyttede Hærens Sergentskole, den ene af forsvarets fire sergentskoler, fra Sønderborg til Varde. Her uddannes de kommende ledere og mellemledere til hæren, og ud over de traditionelle uddannelser til korporal og sergent omfatter skolens virke også en del af den grundlæggende officersuddannelse og basisdelen af sprogofficersuddannelsen. I 2014 blev artilleriregimentet i Varde nedlagt, men samtidig blev et efterretningscenter (nu Efterretningsregimentet) oprettet for hæren på kasernen. Efterretningsregimentet har til opgave at understøtte hærens udsendte enheder med efterretninger, og det består af to bataljoner samt et antal regimentselementer. Hovedparten af Efterretningsregimentets enheder er garnisoneret på Varde Kaserne, men en del af dets aktiviteter er også placeret på andre af Forsvarets tjenestesteder. Samlet set rummer Varde Kaserne omkring 500 arbejdspladser (2019), hvilket gør den til en af kommunens største arbejdspladser.

Videre læsning

Læs mere om erhverv og arbejdsmarked i Varde Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked