Horns Rev 3 var ved sin indvielse Danmarks største havvindmøllepark. Den ligger i Nordsøen ud for Varde Kommune. Hver af parkens 49 møller vejer tæt på 1.500 tons inklusive fundament og har et vingefang på 164 m.

.

Ud for Blåvands Huk og op mod Ringkøbing Dyb strækker der sig et bredt rev kaldet Horns Rev. Her er lave vanddybder, som gør området velegnet til opstilling af havvindmøller. I 2002 færdiggjorde elselskabet Elsam havvindmølleparken Horns Rev 1, der på den tid var verdens største møllepark til havs. Parkens 80 møller har hver en ydeevne på 2 MW og er placeret 14‑20 km fra Blåvands Huk. Fundamenterne blev sat ned i havbunden, hvor der er 6‑13 m’s vanddybde.

Horns Rev 1 blev opført efter politisk pres, og den blev et teknisk og logistisk gennembrud for opførelsen af større havvindmølleparker. Sammenlignet med anden elproduktion i 2002 var havvindmølleparker langtfra konkurrencedygtige. Politisk blev det bestemt, at de ekstra drifts- og anlægsudgifter skulle lægges på elprisen.

Vestas, som leverede møllerne, led samtidig et stort økonomisk tab, da man efter kort tids drift måtte tage samtlige møller på land for at gøre dem i stand til at modstå det hårde vejrlig på Nordsøen. De dyrekøbte erfaringer viste deres værdi for de efterfølgende havvindmølleparker. Parkens årsproduktion svarer til 150.000 husstandes årlige elforbrug.

2008‑09 opførte Dong Energy (nu Ørsted) i et nærliggende område mølleparken Horns Rev 2. Parken bestod af 91 Siemensmøller, hver med en ydeevne på 2,3 MW samt en transformerplatform og en beboelsesplatform. Med Horns Rev 2 slog Dong Energy sin position fast som verdens førende firma inden for opførelse af havvindmølleparker. Årsproduktionen svarer til 200.000 husstandes årlige elforbrug.

I 2012 besluttede Folketinget etableringen af Horns Rev 3 som led i ambitionen om, at halvdelen af den danske elforsyning i 2020 skulle komme fra vindenergi. I en konkurrence kunne forskellige energiselskaber byde på etablering af parken. Vattenfall A/S vandt med en garanteret mindstepris på 77 øre pr. kWh i 10‑12 år, hvorefter der skulle afregnes til markedspris. I forhold til Anholt Havmøllepark fra 2013 var det en prisreduktion på 32 % og dermed et udtryk for en optimeret byggeproces samt bedre og større møller.

Totalhøjden på de 49 MHI Vestasmøller i Horns Rev 3 er 187 m, og de har hver en ydeevne på 8,3 MW. Møllernes store højde og vingefang har samtidig øget antallet af produktionstimer. Horns Rev 3 producerer om året, hvad der svarer til 425.000 husstandes årlige elforbrug.

Videre læsning

Læs mere om erhverv og arbejdsmarked i Varde Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked