Bygningen af den store havmøllepark 2012‑13 var et af danmarkshistoriens store anlægsprojekter. Indtil 2020 er det landets klart største møllepark.
.

Anholt Havmøllepark er et stort anlæg i havet mellem Grenaa og Anholt. Det var Danmarks hidtil største vindmøllepark, da den blev opført af DONG Energy A/S i perioden 2012 til 2013. Anholt Havmøllepark består af 111 vindmøller med en samlet kapacitet på 400 MW. Det svarer til over 400.000 danske husstandes årlige forbrug.

Parken er blandt de største i verden og blev i Danmark først overgået, da vindmølleparkerne Horns Rev 3 og Kriegers Flak blev sat i drift i starten af 2020'erne.

Den ca. 20 km lange og 5 km brede vindmøllepark var med til at give et løft til Grenaa Havn og et kompetenceløft til virksomhederne. Projektet var under opførelsen Danmarks største byggeprojekt. Det involverede flere end 100 skibsfartøjer, og 3.000 personer arbejdede offshore under opførelsen. Siemens Wind Power A/S leverede møllerne, der primært blev fremstillet i Brande og Aalborg. Møllerne har alle en højde på 141,6 meter og en rotordiameter på 120 meter.

Møllerne er opstillet med afsæt i, at vinden i området ofte blæser fra vestsydvest. Parken er opført på vanddybder mellem 15 og 19 meter.

Det statslige Energinet driver transformerplatformen på havet. Elektriciteten føres i land i et 25 km langt undersøisk kabel, der rammer land lige nord for Grenaa og herefter kobles på det danske elnet ved Trige nord for Aarhus.

Vindmølleparken vil give lokal beskæftigelse i hele parkens levetid. To ombyggede frysehuse på Grenaa Havn er nu hjemsted for en stab på ca. 70 personer, der vedligeholder møllerne.

Anholt Vindmøllepark ejes af DONG Energy A/S (50 %), PensionDanmark (30 %) og PKA (20 %).

Videre læsning

Læs mere om Transport, forsyning samt bygge og anlæg i Norddjurs Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked

Eksterne links