Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
371616
Sted- og lokalitetsnummer
090619-5
Anlæg
Vejkiste, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Umatrikuleret vejareal, litra "a", mellem mart.nr. 8a og 15d, Årslev By, Årslev sogn. Stenkiste over Vindinge Å. Stenkistens sider består af kløvede kampesten med overliggere af granitplanker. Gennemløbet er 7 m langt, 1,3 m bredt og 1,3 m højt. Det er ved sluget forlæn- get ca. 2 m med en betonkonstruktion. Facaden ved afgangen måler ca. 1,5 m i højden og 4 m i bredden. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning.

Undersøgelseshistorie

1988
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenkiste over Vindinge Å. Stenkistens sider består af kløvede kampesten med overliggere af granitplanker. Gennemløbet er 7 m langt, 1,3 m bredt og 1,3 m højt. Det er ved sluget forlænget ca. 2 m med en betonkonstruktion. Facaden ved afgangen måler ca. 1,5 m i højden og 4 m i bredden. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning.
1988
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1988
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links