Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
331013
Sted- og lokalitetsnummer
170201-95
Anlæg
Vejkiste, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Umatrikuleret vejareal, litra "b" (ud for matr.nr. 49c, Viuf by, Viuf). Stenkiste. Stenkisten har to gennemløb. De er hver 20 m lange, 1,3 m høje og 1,2 m brede. Strømpillen er 0,9 m bred. Hver facade er 4,2 m bred og 1,6 m høj. Siderne i gennemløbet består af kløvede kampesten, mens overliggerne er granitpæle. Brofæsterne er paralelle med vandløbet.

Undersøgelseshistorie

1989
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenkiste. Stenkisten har to gennemløb. De er hver 20 m lange, 1,3 m høje og 1,2 m brede. Strømpillen er 0,9 m bred. Hver facade er 4,2 m bred og 1,6 m høj. Siderne i gennemløbet består af kløvede kampesten, mens overliggerne er granitpæle. Brofæsterne er parallelle med vandløbet.
1989
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1989
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1996
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenkiste i Almind Å. Som Fritekst. Tilføjelse: Strømpillen er i hver ende, udenfor selve brokalnten, fint tilhygget, hvor pillens sider buer konvekst ud i en spids og med en trekantet skrå topflade fra spidsen op til facadeoverliggeren. Brofæsterne ved slug og afløb er trekantede.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links