Højen set fra SV
.
Højen set fra V
.
Højen set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
33098
Sted- og lokalitetsnummer
170210-1
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 17/8 1931, gdr. sgnfgd. Rasmus Christensen Diplom. Høj, den østligste af "Femhøje", 3 x 16 m. I midten en gammel tilgroet kløft i retning VNV-ØSØ, 1,4 m dyb. Græsbevokset med enkelt træ i V.

Undersøgelseshistorie

1848
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNM 10236: Fragmenter af en lille bronzedaggert fundet i en høj på Viuf Mark af gårdmand Niels Jensen, Viuf.
1909
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. 3.0 M. høj, 16 M. i Tværmaal. For faa Aar siden gennemgravet med en Kanal tværs over Højen i Retning VNV.-ØSØ. Der fandtes en Urne med brændte Ben, hvori Ragekniv, Niptang, Syl og et Brudstykke af en Sav af Bronze (forevist). Højen er den østligste af "Femhøje" [sb. 1 samt 14-17]. Græs- og lynggroet i Ager. I en af "Femhøjene" er fremdeles fundet en Bronzedolk [registreret under sb. 1], Mus. Nr. 10236, indsendt 1848. Græs- og lynggroet i Ager.
1909
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1909
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1931
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, den østligste af "Femhøje" [sb. 1 samt 14-17], 3 x 16 m. I midten en gammel tilgroet kløft i retning v.n.v.-ø.s.ø., 1,4 m dyb. Græsbevokset med enkelt træ i v. FM 17/8 1931
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj af gruppen "Femhøje". I tilstand som tidligere beskrevet, men mere tilgroet med små, bærkrat og græs. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top. Bevoksning: Træer, krat. Foto: F 06.10.97-V. S/H 05.55.79-v.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Urnegrav

Urnegrav, begravelse, hvor de brændte skeletrester er nedlagt i en urne (lerkar). I forhistorisk tid blev urnegrave almindelige i Danmark fra midten af bronzealderen ca. 1100 f.v.t., da gravskikken gradvis ændrede sig fra jordfæste til ligbrænding i takt med udviklingen i det meste af Europa, se urnemarkskultur. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links