sf SV
.
sf SØ
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
240227
Sted- og lokalitetsnummer
180403-32
Anlæg
Vejkiste, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Umatrikuleret vejareal, litra "b". Hovedlandevej 418, km 7.990. Den mellemste del og den nordlige del, Hee, Ringkøbing kommune. Beliggende under hovedlandevej 418, km 7.990. Stenkiste. Stenkisten har 2 gennemløb. Hvert gennemløb er 1,1 m højt, 1,15 m bredt og 9,5 m langt. Hver facade er 1,3 m høj og 4 m bred. Strøm- pillen er 0,95 m bred. Gennemløbets sider er sat i 2 skifter. Nederste skifte består af store, kløvede kampesten. Andet skifte består af mindre, kløvede kampesten. Facaderne består af granitkvadrer. Overliggerne er granitbjælker. De udad- sfskrånende, vinkelstillede fløjmure forlænger gennemløbet både ved slug og ved afgang med 1 m. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning.

Undersøgelseshistorie

1990
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenkiste. Stenkisten har 2 gennemløb. Hvert gennemløb er 1,1 m højt, 1,15 m bredt og 9,5 m langt. Hver facade er 1,3 m høj og 4 m bred. Strømpillen er 0,95 m bred. Gennemløbets sider er sat i 2 skifter. Nederste skifte består af store, kløvede kampesten. Andet skifte består af mindre, kløvede kampesten. Facaderne består af granitkvadrer. Overliggerne er granitbjælker. De udadskrånende, vinkelstillede fløjmure forlænger gennemløbet både ved slug og ved afgang med 1 m. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning.
1990
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1990
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links