sf SØ
.
sf SØ
.
sf NV
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
240230
Sted- og lokalitetsnummer
180403-47
Anlæg
Dyrefold, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

To studefolde, den ene anlagt inden i den anden. Anlægget måler ca. 60 x 60 m. Foldene er opbygget af jordvolde eller -diger og har formentlig oprindelig haft form af lukkede polygoner, der dog nu begge er åbne i syd, antagelig som følge af sløjfning og overpløjning. Den ydre fold omgives af en jordvold 1-1½ m høj og med en bundbredde på 3-4 m. Volden udgør en uregelmæssig polygon, der i vest alene kan skelnes som en østvendt terrassekant, sikkert på grund af tilfygning med sand af voldens yderside. Også arealet inden for ydervolden er stærkt ujævnt som følge af sandflugt. Den indre fold består af en ca. 1½ m høj jordvold, som betegner de tre sider af en firkant. I vest er volden ca. 12 m lang, i nord 18 m og i øst 18 m, sidstnævnte sted dog nok oprindelig længere. Den indre fold fremstår mere intakt og ikke så tilføjet som den ydre. Begge er dog sted- vis noget nedbrudt af dyregange. Umiddelbart øst for foldanlægget, grænsende helt op til dette, ses et NV/SØ orienteret, ca. 30 m langt og 20 m bredt forløb af 3-4 parallelle vejspor, der ligeledes er om- fattet af fredningen.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterDyrefold
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Dyrefold

Fold, fast eller flyttelig indhegning af især græsareal til husdyr. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links