Vesterbo ligger på Vestgrønningen 38 A i Dragør Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Dragør by erhvervede ejendommen og lod Dragøe Byes Fattigvæsen anvende den som fattighus fra 1832 til 1882, hvor det nye fattighus Nørrebo beliggende nord for byen, blev taget i brug. Da ejendommen i 1832 blev brandforsikret, lå her en stråtækt bindingsværksbygning med lerklinede vægge med engelske vinduesrammer. Det er denne bygning, der efter gradvise ombygninger samt en udvidelse på 3½ alen mod vest, fremstod i grundmur med teglhængt heltag. Disse ombygninger var formentlig fuldført i 1850erne ifølge brandforsikringsprotokollerne. Tagkvistene er opsat i begyndelsen af dette århundrede. Sidebygningen i vest er opført omkring 1920 af murermester Valdemar Holm. Halvtagsbygningen i gården er opført omkring 1950.

Beskrivelse

Den to etager høje bygning ligger på en hjørnegrund ved Vestgrønningen og er langs Stormgade otte fag lang. På gårdsiden er en kort, men ligeledes to etager høj, sidebygning påbygget. Hovedhuset og sidebygningen er grundmurede og pudsede og gulkalket over en sorttjæret kampestenssokkel. Murene afsluttes på hovedhuset af en hvidmalet sugfjæl, men sidehuset har en retkantet, hvidkalket gesims. Tagene er heltage med røde vingetegl og rygningssten i mørtel. I kippen tre berappede skorstene med sokkel og krave. Vinduerne er torammede med seks ruder i hver ramme. I tagfladen mod gaden er tre små jerntagvinduer, mens der på gårdsiden er tre traditionelle, men noget store kviste i taget. Kvistene har torammede vinduer med tre ruder i hver ramme. Alle udvendige døre og vinduer er mørkegrønne. På gårdsiden er to indgange, der hver især fører ind til enkelt udstyrede trapperum, hvorfra der er adgang til små lejligheder på to-tre rum. Lejlighederne er uden større udstyr; i stueetagen har de synlige bjælker dog et karnisprofil. Toiletter og delvis køkken findes på trapperne. Trapperne er traditionelle trætrapper fra begyndelsen af 1900-tallet. Det samme gælder yderdørene og de indvendige døre samt vinduesrammerne. Dog er karme og poste nok fra ombygninger omkring 1850; det samme gælder vinduesrammerne på gårdsiden.

Miljømæssig værdi

Vestgrønningen 38 A føjer sig med sin traditionelle udformning og proportionering smukt ind i det traditionelle, dragørske bybillede. Hertil kommer bygningens materiale- og farveholdning i det ydre med gulkalkede, murede sider, sorttjæret sokkel og rødt teglhængt tag, der ligeledes er et gennemgående træk i Dragørs historiske bykerne. Hermed er Vestgrønningen 38 A en integreret del af Dragørs autentiske og stemningsfulde bymiljø.

Kulturhistorisk værdi

Som tidligere fattiggård har den fortælleværdi om tidligere tiders sociale forhold, og er på den måde et væsentligt element i Dragør bys historie. I Peter Thorvald Kromanns erindring (fra 1972) står der om huset: I Dragør gamle Fattighus, nu " Vesterbo ", var mange gamle Originaler, mest gamle ugifte Søfolk og enkelte Tjenestekarle. Fra min Barndom kan jeg huske Kikham, Maageungen, Hottentotten, Rasmus Russer, Jens Barben, Grønholten, Rasmus Langeland, Pukkel Dirk og Lange Rasmus. Af gamle Koner husker jeg gamle Ane, Marchen Kastrups, Marchen Laves, Bente Agersøs, Kistne Matroses og Hanne Jørgens (øgenavn: "Den vilde"). Hun havde 4 eller 5 Børn. Et nyt Fattighus blev bygget 1881. Den kulturhistoriske værdi ligger også i, at den indre disposition af de små beboelser giver mindelser fra fattiggårdens tid med de små lejligheder og toiletter, som er placeret inde under trapperne i trapperummene. Lejlighedernes udstyr er meget enkelt og prunkløst.

Arkitektonisk værdi

Længen langs Stormgade og den i 1920 tilføjede sidebygning i samme stil, er velproportionerede og forholder sig til gadeforløbene omkring hjørnegrunden. Husets hovedform og materialeholdning er traditionel og i samklang med den øvrige bebyggelse i Dragørs historiske bykerne.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links