Vibæk Vandmølle med det store overfaldshjul, der er anbragt på den vestlige gavl. Vindmøllen blev opført på en bakke sydøst for vandmøllen.
.

Den første vandmølle ved Vibæk er fra omkring 1550. Den nuværende, der ligger syd for den første, blev opført i 1756 af bygmester Hans Møller af Peberbjerg. Flytningen skyldes formodentlig et ønske om at skaffe bedre udskibningsforhold. Vandmøllen er stråtækt og har rødt bindingsværk, hvide tavl og grønne døre, vinduer og luger. Udhuset er fra ca. år 1800. Det grundmurede stuehus er fra 1819 (forlænget 1834); stalden fra 1819 blev genopført i 1993. Mølledammen blev reetableret i 1993.

I 1835 blev vindmøllen opført som hjælpemølle. Efter en påsat brand i 1983 blev den genopført 1996‑97; hatten blev tilføjet i 2008. Møllen var krongods, men under det tyske styre 1864‑1920 blev møllen privat ejendom. Driften ophørte 1938‑39, og anlægget blev fredet i 1959. Fonden Vibæk Mølle overtog møllegården i 1987.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Sønderborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Møller