Vils, 2017. Byen er gennemskåret af to hovedveje. Øst til vest af Næssundvej og den nord-syd-gående vej mod Øster Jølby. Byens købmand ligger på Nørrealle, og bageren på Smedebjergvej. Sydmors Skole og Børnehus samt Vejerslev Ældrecenter ligger i byens sydligste udkant.

.

Vils har en befolkning på 453 og et areal på 43 ha. Byen ligger i et småbakket, skovdækket morænelandskab langs landevejen Nykøbing-Nees Sund og den nord-syd-gående vej i retning mod Øster Jølby. Det er planlagt, at pladsen i vejkrydset over for købmanden, hvor kroen tidligere lå, skal omdannes til parkerings- og markedsplads. Den nyeste bebyggelse er sket i byens sydlige del, hvor også skolen og børnehuset er placeret.

Betydning af bynavnet Vils

Det ældst kendte belæg for Vils er fra *1408, hvor formen Vilsæ optræder. I senere kilder findes former som Wylsæ (*1433), Vils (1478) og Wilsbye (1688). Navnet er sammensat af det gammeldanske substantiv *wīl med betydningen »fælde, fangstredskab« og substantivet . Det betyder således »søen med eller ved fælden« og har sandsynligvis oprindelig betegnet den nu forsvundne sø, der lå ved byen.

Mere om bynavne i kommunen

Vejerslev Ældrecenter i Vils tilbyder plejeafsnit, demensafsnit og ældreboliger, ligesom en af Morsø Kommunes sygeplejerklinikker ligger her. Ældrecenteret arrangerer en række aktiviteter for beboerne, bl.a. er der hver anden torsdag besøg af nybagte mødre og deres babyer.

.

Videre læsning

Læs mere om byer i Morsø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer

Eksterne links