Vils

Vils har en befolkning på 453 og et areal på 43 ha. Byen ligger i et småbakket, skovdækket morænelandskab langs landevejen Nykøbing-Nees Sund og den nord-syd-gående vej i retning mod Øster Jølby. Det er planlagt, at pladsen i vejkrydset over for købmanden, hvor kroen tidligere lå, skal omdannes til parkerings- og markedsplads. Den nyeste bebyggelse er sket i byens sydlige del, hvor også skolen og børnehuset er placeret.

Videre læsning

Læs mere om byer i Morsø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer

Eksterne links