Vognsbølparken i Esbjerg blev først anlagt som Vognsbøl Plantage i 1902. I perioden 1921‑26 fornyede havearkitekt Jens Peder Andersen parken, som blev udvidet 1953‑54, og i dag er det hele Esbjergs store rekreative parkområde. Den er tæt forbundet med kommunens store idrætsområde og ligger i sammenhæng med Nørreskoven og det bynære naturområde Fovrfeldkilen. Parken indeholder skov og dyrehave, søer og vandløb samt en festivalplads, og den danner ramme om mange af byens store arrangementer. Søerne fungerer samtidig som forsinkelsesbassiner.

Videre læsning

Læs mere om Esbjergs parker og anlæg

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur