Hver onsdag i skolernes sommerferie er der i Esbjerg koncert på friluftsscenen i Byparken. Her er det fra en sommerdag i 2018.
.

Byparken blev som byens første park anlagt på Esbjerg Kleve – en stejl kystskrænt mod havnen. Området blev af dr. Bruun fra 1884 tilplantet med løvtræer som kontrast til vestkystens mørke klitplantager og udformet som landskabspark med snoede stier mellem høje træer. I 1917 overtog kommunen parken og omdannede den til egentlig bypark. Esbjerg Kunstmuseum blev bygget i parken i 1962 og Musikhuset Esbjerg åbnede i 1997.

Videre læsning

Læs mere om Esbjergs parker og anlæg

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur