For enden af vejen, med skov mod øst og marker mod vest nær landsbyen Sjelle, ligger herregården Wedelslund i det bakkede landskab mellem Aarhus og Silkeborg. Wedelslund hed tidligere Sjelleskovgaard og kendes fra 1400-tallet. Igennem 1500-tallet tilhørte herregården slægten Rostrup, men havde efterfølgende mange skiftende ejere og blev hyppigt delt på flere hænder.

I perioden 1718‑67 var ejendommen under kronen og Skanderborg Rytterdistrikt. Bygningerne blev nedrevet, og indtægterne fra jorden gik nu til at finansiere militærets rytteri. Ved rytterdistriktets nedlæggelse i 1767 købte Erhard Wedel-Friis gården til grevskabet Frijsenborg. Han gav ejendommen dens nuværende navn og opførte den trefløjede hovedbygning i bindingsværk; midterfløjen blev siden omsat i grundmur i 1830’erne. Den karakteristiske klassicistiske trekantfrontispice og refendfugning markerer både indgangen og symmetriaksen. Wedelslund var i familiens eje indtil 1828.

I den lange periode 1838‑1919 ejede parret Frederik J.P. og Marie A.E. Folsach gården. I 1920 blev den købt af C.D. Nielsen, og det er hans efterkommer, Jesper Ungstrup Nielsen, der i dag driver stedet med moderne land- og skovbrug samt Wedelslund Gods Car Club, der bl.a. afholder et årligt veteranbiltræf. Avlsgården, der spejler hovedbygningen omkring gårdspladsen, er opført efter en brand i 1887.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Skanderborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder