Zøllnerhus ligger på Nørrebrogade 174-176, Allersgade 1, Gormsgade 2A og 2B, Zøllnerhus i Københavns Kommune. Bygninger og omgivelser er fredet og har en tingslyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Ejendommen er opført i 1934-35 for brødrene Zøllner, og er fortsat i familiens eje, nu i tredje generation.

Beskrivelse

Ejendommen ligger centralt på Nørrebrogade i København mellem sidegaderne Allersgade og Gormsgade. Den funktionalistiske ejendom fremstår som et trefløjet, U-formet etagehus i seks etager mod Nørrebrogade og fem etager i de let tilbagetrukne sidefløje ud mod de to sidegader. Ejendommens hovedfløj mod Nørrebrogade er opført i jernbeton og sidefløjene i grundmur, alt pudset og gulmalet, men oprindeligt flødefarvet. De lave sadeltage er teglhængte med sorte tagsten og udstyret med en række ens tagkviste, heraf flere oprindelige, samt et par nyere ovenlysvinduer mod gården. Ejendommen har overalt bevaret sine originale, grønmalede jernvinduer i to, tre og fire fag, indrammet af smalle, hvidmalede bånd som kontrast til den gule mur. Ejendommen har ligeledes bevaret sine originale altaner i jernbeton, udstyret med spinkle jernbalustre og placeret i sidefacaderne ud mod Allersgade og Gormsgade og på ejendommes tre gårdsider. Ejendommens stueetage er mod Nørrebrogade let tilbagetrukket i forhold til de øvre etager og fremstår med en meget velbevaret og tidstypisk udformning og beklædning af irrede kobberplader. Hovedfløjen mod Nørrebrogade og på dennes gavle mod sidegaderne ses således en fortløbende, kobberklædt baldakin og derover en kobber-klædt mezzanin, der er med til at accentuere bygningens horisontalitet. Baldakinen giver læ til stueetagens store butiksvinduer og runder i ejendommens hjørner, hvor den understøttes af kobberklædte søjler, ligesom den understøttes af to kobberklædte søjler foran hver af facadens to indgangsdøre. Baldakinens underside var oprindeligt beklædt med glasplader, men disse er i dag taget ned. I facaden mod Nørrebrogade ligger to tilbagetrukne indgangsdøre til lejlighedsopgangene. Indgangsdørene, der er de oprindelige, har spinkle jernrammer med ruder i råglas samt den originale nummerskiltning. I sidefløjene ses hhv. to og én opgange til lejlighederne mod Gormsgade og Allersgade. Gadedørene her har et mere nøgternt udtryk med trærammer med klart glas. Flere af stueetagens store butiksvinduer og indgangsdøre til butikkerne er udskiftet med guldbronzerede aluprofiler.

Bag den U-formede ejendommen ligger en asfalteret gård, der lukkes på den fjerde side af en høj, pudset og gulmalet mur samt en do. garage med to porte, opført i 1936. I hver af ejendommens sidefløje er der adgang fra gaden til gården gennem en tofløjet, grønmalet metalgitterport. Ca. halvdelen af gården, umiddelbart bag hovedfløjen mod Nørrebrogade, er udfyldt af en én-etages bygning, som rummer baglokaler til butikkerne i forhuset. Det flade tag på bygningen, der stammer fra opførelsestidspunktet, er indrettet til én stor fælles terrasse for ejendommens beboere. Terrassen er belagt med nyere kvadratiske betonfliser og har et grønmalet rækværk af trådnet ud mod resten af gården. En ny, grønmalet trappe, der giver adgang fra gården til terrassen, er opsat i stedet for den oprindelige betontrappe. Fra selve terrassen har man endvidere adgang til størstedelen af ejendommens bagtrapper. Bagtrapperne har for størstedelens vedkommende bevaret de originale, grønmalede jerndøre og e gennemgående, vertikale trappevinduer i grønmalede jernrammer med gult råglas. I gården ses foruden garagen med to porte en lille pudset og gulmalet retiradebygning og bag om denne en svungen, åben kældertrappe med sliske til cykelkælderen.

Zøllnerhus er siden opførelsen indrettet med butikker i stueetagen, kontorlokaler på første sal og lejlighederne i de øvre etager. Ejendommen har i alt 57 lejligheder, fordelt med 43 til beboelse og 14 til erhverv. I stueetagen er de oprindelige butiksindretninger udskiftet gennem årene. Størst forandring er sket i den midterste butik, hvor brødrene Zøllner oprindeligt havde deres slagterforretning. Her har man sammenlagt tre butikker og etableret åben forbindelse med vindeltrappe til etagen ovenover. Ejendommens i alt 43 beboelseslejligheder har adgang via de i alt fem trapperum, fordelt med to mod Nørrebrogade, to mod Gormsgade og én mod Allersgade. De meget enkle og typisk funktionalistiske trapperum er hovedsageligt meget velbevarede. Foyererne har de originale svingdøre med glas og både her og på trapperne har man bevaret de originale sorte, rødbrune eller nistrede terrazzobelægninger, i sidefløjene dog med linoleumsklædte trin. Desuden har man bevaret de originale rækværk; mod Nørrebrogade i form af håndlister i lakeret træ, opsat på muren omkring de originale elevatorer, i sidegadernes trapperum, hvor der ikke er elevatorer, i form af spinkle, grønmalede metalbalustre med håndlister, ligeledes i lakeret træ. Opgangenes vægge er pudsede og malet hvide på den øvre del og mørkegrønne på den nedre. Alle fem opgange har desuden bevaret deres gennemløbende, vertikale vinduer med gult råglas og foran vinduerne de originale rækværk i jern på trappernes afsatser. I alle opgange ses endvidere de originale entrédøre i ubehandlet teaktræ med de originale dørgreb. Dog har man i sidelængernes opgange i 1998-2000 indrettet i alt fire nye taglejligheder, hvortil man har etableret nyt rækværk i lakeret fyrretræ samt nye, hvidmalede entrédøre. Pga. de nye lejligheder har man desuden opsat fire kviste mod sidegaderne i kopi af de oprindelige og fire altankviste mod gården. Lejlighederne står ligesom trappeopgangene forholdsvist intakte. Ifølge administrator står skillevæggene i ejendommen hovedsageligt som, og rummene har stort set overalt bevaret den oprindelige loftshøjde. Endvidere oplyses det, at man overalt har bevaret de originale, helt enkle døre i form af hvidmalede døre med eller uden glas og døre i ubehandlet teaktræ, at mange af de originale korkgulve er bevaret i forhuset mod Nørrebrogade, og at man i de øvrige lejligheder har bevaret de oprindelige bræddegulve. Endeligt oplyses det, at en del originale køkkener er bibeholdt og ligesådan en del badeværelser med indbyggede badekar, terrazzogulve og hvide fliser.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links