Kirkeruinen set fra øst
.
Kirkeruinen set fra vest
.
Oversigt set fra nordvest
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
12035
Sted- og lokalitetsnummer
110313-31
Anlæg
Ødekirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Ødekirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Torup kirketomt Tomten af Torup nedrevne kirke, nemlig kirkegården, der er omgivet med et jorddige og henligger med græs. På kirke- gården findes fundamenter af kirken, hvoraf dog kun et 5 m langt, 0,70 m tykt og indtil 1,20 m højt stykke af skibets sydmur, uden facade og med 1 m bred døråbning, samt lidt af korets østmur, ses over jorden. Kirkegårdsdigets ydre fod er ydergrænsen for det fredlyste areal. Beplantning må ikke fin- de sted indenfor en afstand af 10 m fra kirkegårdsdiget.

Undersøgelseshistorie

1794
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1925
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1940
Museal udgravning - Uspecificeret institution
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Kirkeruin med omgivende kirkegård, omkranset af træbevokset vold/dige. Nogle af træerne er gået ud.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links