Ydervolden set fra vest
.
Nordende af ydervold set fra sydøst
.
Sydende af ydervold set fra sydøst
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
12036
Sted- og lokalitetsnummer
110313-129
Anlæg
Borg/Voldsted, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Færgeborg voldsted Af Færgeborg voldsted er bevaret dele af ringvolden i nord- vest, nordøst og øst. Volden, der er indtil ca. 15 m bred, hæver sig i nordvest ca. 5 m over det udenfor liggende ter- ræn, og i nordøst og øst ca. 3,50 m. Den nordvestlige del af volden er i syd og nord forstyrret af grusgravning, og på den østlige del af volden er opført en avlsbygning. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte opmåling, hvorpå også fredningsgrænsen er anført. Avlsbyg- ningen omfattes ikke af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres el- ler beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller forstyrres på nogen anden måde. Ny bebyggelse må kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1961
Registrering via historisk dokumentation - Det Kulturhistoriske Centralregister
1961
Museal prøvegravning - Det Kulturhistoriske Centralregister
1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet er en rest af et voldsted, der ligger i løvtræsbevoksning ved gård.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links