.
Licens: CC BY SA 2.0

Øster Bjerregravstenen 1 er en runesten fra 970-1020 i yngre vikingetid. Da stenen blev omtalt første gang, lå den inde i våbenhuset som tærskelsten under sydportalen til Øster Bjerregrav Kirke. Øster Bjerregravstenen 1 blev fundet i 1868, og først ved udtagningen i 1884 viste det sig, at toppen var slået af. Siden 2001 har stenen været opbevaret i Øster Bjerregrav våbenhus; tidligere stod den på kirkegården. Den består af gnejs og er 270 cm høj, 180 cm bred og 40 cm dyb. Den øverste del af stenen er slået af, og indskriftsiden fra midten og ned er så forvitret, at en del af indskriften mangler.

Inskriptionen, der er skrevet på olddansk og med runer fra vikingetid, lyder: "Tōfa rē[sþ]i stēn þenni øftiR Tōm[a], ver si[nn, gōða]n þegn. SāR ... ... Tveggia Hēn."

Oversat lyder indskriften: "Tove rejste denne sten efter Tomme/Tome, sin mand, en god(?)thegn. Han ... Tvegge Hén." Mandsnavnet Tvegge kendes ellers kun som tilnavn til Odin. Det er dannet til talordet 'to' og har betydningen "den dobbelte". Tilnavnet Hén, egentlig 'hvæssesten', sigter til "initiativløshed, slaphed, eftergivenhed".

Videre læsning

Læs mere om Oldtiden i Randers Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links