Østermarie Kirkegård ligger ved Østermarie Kirke på Bornholm. Kirkegården er præget af overskud af plads og en rigdom af historiske monumenter. Mellem den nuværende kirke og kirkeruinen findes fire runesten, gravminder fra 1800- og 1900-tallet sammen med familiegrave, der stadig er i brug. Kirkegårdsdiget består af granit på ydersiden og et jorddige med træer mod kirkegården. Mange kistegravsteder på Bornholm er kantet af granit og dækket med granitskærver, ligesom man typisk ser det i Sverige. På Østermarie veksles der mellem denne type og hækindrammede gravsteder, som det kendes fra Vestdanmark, hvilket giver et varieret indtryk. Nord for kirken er en cirkelformet urnefællesgrav, på den sydlige del af kirkegården er et græslandskab med spredte træer indrettet til urnenedsættelser. En lille skovbræmme af gamle bøgetræer knytter sig til kirkegården og afskærmer den mod vest.

Videre læsning

Læs mere om Kirkegårde på Bornholm

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde