I Martin Andersen Nexøs barndomshjem i Nexø oprettedes i 1990 et museum for den kendte bornholmske forfatter. Familien byggede selv huset i 1879 og benyttede den lokale sandsten fra Frederiks Stenbrud som byggemateriale.
.
NaturBornholm er et besøgs- og oplevelsescenter, der ligger på Grønningen i Aakirkebys sydlige udkant.
.

Bornholms Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. Den museumsforening der stiftede museet, står stadig som ejer, og er en af landets største. I dag omfatter museet fire besøgssteder. Det kulturhistoriske museum i Rønne skal flyttes til Rø og sammenlægges med Bornholms Kunstmuseum under navnet Bornholms Museumscenter og efter planen åbne i 2021.

Bornholms kultur- og naturhistorie formidles i øvrigt gennem flere private museer, offentlige besøgscentre og fondsejede udstillinger. Her kan bl.a. nævnes Forsvarets Efterretningstjenestes tidligere lyttepost nær Dueodde, som blev nedlagt i 2012 og nu huser et koldkrigsmuseum under navnet Bornholmertårnet samt Bornholms Middelaldercenter og oplevelsescenteret NaturBornholm.

Historien om Hammershus fortælles på Hammershus Besøgscenter, som Naturstyrelsen åbnede i foråret 2018. Kort derfra driver Stenbrudsmuseets Støtteforening Moseløkken Stenbrudsmuseum, hvor man kan prøve de gamle håndredskaber til at forarbejde granit med. Endelig bør nævnes Martin Andersen Nexø museet, der i 1990 åbnede i den kendte forfatters barndomshjem i Nexø.

Bornholms kulturhistorie er også arbejdsfelt for Bornholms Ø-arkiv i Rønne, et offentligt arkiv, som kommunen oprettede i 2006 for at tage vare på kommunens arkiver. I 2009 overtog Bornholms Ø-arkiv driften af Bornholms Lokalhistoriske Arkiv, hvorefter de to arkiver er fortsat under navnet Bornholms Ø-arkiv. Ø-arkivet tager sig af det lokalhistoriske arkivarbejde, it-arkivarbejde og det kommunale arkiv. Der findes desuden en række lokale arkiver baseret på de tidligere selvstændige administrative enheder, og Ø-arkivet samarbejder med disse.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Bornholms Regionskommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv