Den 21 mm lange dinosaurtand, som blev fundet på Bornholm i år 2000, tilhørte rovdinosauren Dromaeosaurides bornholmensis, der netop er opkaldt efter Bornholm. På rekonstruktionen ses det, at den havde en stor klo på sin anden tå, som blev brugt til at nedlægge byttedyr med.

.

NaturBornholm er et oplevelsescenter, der ligger i udkanten af Aakirkeby. Det er tegnet af tegnestuen Henning Larsen, og blev indviet i år 2000. NaturBornholm har fokus på øens særegne geologi og natur og viser desuden lokale dinosaurfund og naturtro modeller af dinosaurer.

Naturvejledningen på Bornholm varetages overvejende af naturvejlederne på oplevelsescenteret, som også har skoletjeneste i forbindelse med udstillingerne.

NaturBornholm er et besøgs- og oplevelsescenter, der ligger på Grønningen i Aakirkebys sydlige udkant. Centeret er tegnet af tegnestuen Henning Larsen og indviet i år 2000. Det består af en stor rektangulær bygning i en enkel betonkonstruktion med en facadebeklædning af gabioner, dvs. store firkantede kurve, der er flettet af metal og fyldt med granit.

.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv på Bornholm

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv