Det centrale Aakirkeby, 2018. Kortet viser næsten hele den beboede del af byen samt lidt af erhvervskvarteret i nord. I midten ligger den gamle Aa Kirke og lige øst herfor Torvet og de vigtigste forretningsgader. Som indlandsby har Aakirkeby et større opland end kystbyerne, men også her er butiksbestanden i tilbagegang.
.

Aakirkeby har en befolkning på 2.083 og et areal på 171 ha. Byen ligger midtvejs mellem Rønne og Nexø og 5 km fra Bornholms sydkyst. Terrænet danner her en flad kuppel, og kirken er placeret på kuplens toppunkt i 86 m’s højde. Det omgivende dyrkede land afvandes af Læså og Grødby Å og afgrænses i nord af den højtliggende skov Almindingen. Byen ligger ved grænsen mellem undergrundens gnejs og yngre aflejringer, hvilket ses hist og her i de anvendte byggematerialer.

Rønnevej-Birgersvej-Nexøvej danner en vest-øst-gående forbindelse og adskiller samtidig det rummelige erhvervskvarter i nord fra bycenteret med detailhandel, offentlige institutioner og boligkvarterer. Disse består i bymidten af toetages huse, men i øst- og vestbyen især af nyere enetages parcelhuse.

Stednavnets betydning

Stednavnet Aakirkeby er tidligst nævnt *1413 (afskrift fra midten af 1700-tallet) i formen Akirkiøby. Yngre former er fx *1512 (afskrift fra midten af 1700-tallet) Aakirckeby og 1676 Aa Kierkeby. Navnets forled er sogne- og kirkenavnet Aaker. Dette navn er tidligst nævnt *1420 (afskrift fra midten af 1700-tallet) i formen Aakirkiæ og er sammensat af substantiverne å og kirke. Efterleddet i Aakirkeby er substantivet by, og navnets betydning er »byen, som ligger ved/omkring Aaker«.

Mere om stednavne i kommunen

Byvåben

Aakirkebys byvåben.

.

Aakirkebys våben kendes fra et segl fra 1584, hvis motiv er apostlen Johannes. Aa Kirke er derimod indviet til Johannes Døberen. Det blev d. 15. marts 1938 registreret i Kommunevåbenregisteret.

Våbenets blasonering (beskrivelse): I sølv en naturligt farvet mand stående i rød kjortel, holdende en guld kalk, hvoraf en opstigende grøn slange.

Mere om byvåben i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Bornholms Regionskommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer