Det nordlige Hasle, 2018. Skrænten mellem byens bebyggelser og havnen markeres af en smal grøn stribe. Landevejen fra Rønne deler sig i omfartsvejen Bykærvej og Storegade, byens hovedstrøg. De vigtigste gader løber parallelt med kysten. Den ret store havn er efter fiskeriets kollaps omdannet med marinapræg. Vesthavnsvej er anlagt i tracéet efter skinnevejen fra Hasle Klinker- & Chamottestensfabrik.
.
I den nordlige del af Hasle Havn ligger Hasle Marina, hvor en række farverige toetages feriehuse omkranser lystbådehavnen. Her kan besøgende nyde udsigten over havn og Østersøen og på klare dage se den svenske kyst mod nordvest.
.

Hasle har en befolkning på 1.622 og et areal på 115 ha. Byen ligger 9 km nord for Rønne på Bornholms vestkyst. Den ret lige kyst er betinget af en nord-syd-gående brudlinje i grundfjeldet. Bebyggelsen ligger i 10‑20 m’s højde over en stejl skrænt, og det dyrkede land bag byen hæver sig til mere end 100 m. Hasle Lystskov syd for byen er en del af en sandflugtsplantage, der strækker sig til Rønne.

Hasles ældste dele, til dels med sammenhængende byhuse, ligger mellem havnen og Østergade. Uden for dette område ligger små erhvervsarealer og nyere boligkvarterer, mest med parcelhuse. Omkring den sydgående Fælledvej ligger campingplads og feriepark, og øst herfor kolonihaver. Ved Muleby 3 km mod syd lå Hasle Klinker- & Chamottestensfabrik med produktion af lervarer, heriblandt de kendte Hasle Klinker.

Hasle Røgeri med de karakteristiske skorstene, opført 1897‑98 og udvidet i 1922 med bl.a. yderligere to skorstene. Her foregår røgningen af sild endnu på gammeldags vis i åbne skorstene og med brug af ellebrænde, som her ses i bunker foran røgeriet. I dag er røgerierne først og fremmest en turistattraktion, og kun de færreste sild stammer fra farvande omkring Bornholm.

.

Stednavnets betydning

Stednavnet Hasle er tidligst nævnt som første led i et ældre navn på Nørre Herred i formen *1335 Haslæheret (afskrift fra 1494). Ældste originalform er 1545 Hassel. Yngre belæg er fx 1584 Heßel og 1676 Hassele. Navnet er identisk med substantivet gammeldansk *Hasli, en kollektivdannelse, der betyder »område, hvori der vokser hassel(buske)«.

Mere om stednavne i kommunen

Byvåben

Hasles byvåben.

.

Hasles våben er kendt fra et seglaftryk fra 1584 og viser et kløverbladskors, oprindelig ledsaget af bogstaverne S og C. Våbenet er d. 14. april 1997 registreret i Kommunevåbenregisteret.

Våbenets blasonering (beskrivelse): I blåt et latinsk sølv kløverbladskors, hvis nederste kløverblad danner en støttefod.

Mere om byvåben i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Bornholms Regionskommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer