Hasle Røgeri med de karakteristiske skorstene, opført 1897‑98 og udvidet i 1922 med bl.a. yderligere to skorstene. Det blev fredet i 1986.
.

Hasle har som en af Bornholms små byer taget beskedent del i en arkitektonisk udvikling. Gaderne er kranset af enetages huse i bindingsværk og grundmur. Specielt for byen er de landbrugsejendomme, som indtil årtusindskiftet var synlige i bybilledet. På Torvet er et toetages rådhus (1855), tegnet af brandinspektør D.J. Nielsen, samt senere tids byggerier som bank og brugsforening. Markant i byen er arkitekt Mathias Bidstrups tekniske skole fra 1909. Syd for Hasle findes byens silderøgerier, opført i årtierne omkring år 1900.

I den nordlige del af Hasle Havn ligger Hasle Marina, hvor en række farverige toetages feriehuse omkranser lystbådehavnen.

.

Videre læsning

Læs mere om Hasle

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur