I Almindingen midt på Bornholm ligger Jomfrubjerget. Stedet er også kendt som Christianshøj efter kronprins Christians (den senere Christian 8.) besøg i 1824. Til minde om dette besøg rejste bornholmerne Prinsestøtten i 1825. Siden er flere mindesmærker for nationale begivenheder og personer blevet opført her. Det drejer sig bl.a. om en stendysse for fem bornholmere, der faldt i slaget ved Dybbøl i 1864, og en bronzestatue rejst i 1950 til minde om fire bornholmske modstandsfolk. Sidstnævnte forestiller den gammeltestamentlige David med en stenslynge. En mindesten, der blev rejst i 1921 i anledning af Genforeningen i 1920, understreger stedets betydning for bornholmernes nationalfølelse.

Videre læsning

Læs mere om kunst i det offentlige rum på Bornholm

Læs videre om

Læs også om

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker