En af de mest kendte udsmykninger i Hjørring Kommune er Niels Larsen Stevns’ freskoer fra 1936 til det daværende centralbibliotek i Hjørring, opført af Jens Jakobsen i 1926. Udsmykningen blev finansieret af Ny Carlsbergfondet. Freskoerne er karakteriseret ved Larsen Stevns’ markante malestil og dristige farvesammensætning og viser scener fra Vendsyssels historie: Tre malerier skildrer Skipper Clement, som ledte bondeoprøret i Vendsyssel under Grevens Fejde 1534-36, mens tre andre malerier viser bondehærføreren Lars Dyrskjøt, der under Trediveårskrigen i 1644 ledte vendelboernes bondehær mod svenskerne.

Videre læsning

Læs mere om Billedkunst i Hjørring Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Billedkunst