Ingvar Cronhammars skulptur I Give You My Word, 2009, blev skabt til Nord Energi på Ørstedsvej i Hjørring og er et eksempel på, at også private firmaer bidrager til kunsten i det offentlige rum. Skulpturen skjuler sig i beplantningen, og den hemmelighedsfulde placering, atypisk for et kunstværk i det offentlige rum, stemmer fint overens med skulpturens stemning. En skråtstillet oval af polerede, sorte granitfliser med en lampe oven over henviser til begreber som energi og oplysning.
.
Billedkunstnerne Mogens Møller og Dorte Dahlin har med Monument og trappe, 1997, forbundet Hirtshals by med havnen. Skulpturen er udført i portugisisk granit og ligner en bølge, der slår ind mod byen. På bølgens yderste top står en bronzeskulptur som et symbol på den spejdende hirtshalsbo, der venter fiskerne hjem fra havet. Monument og Trappe er på én gang en skulptur og et stykke praktisk byinventar.
.
Lønstrup har den største koncentration af kunsthåndværkere i Nordjylland. I det tidligere Linnemans Hotel i Lønstrup ligger glaspusteriet Glashuset Lønstrup – Vangeglas. På billedet ses glaspusterne Andreas Poulsen (tv.) og Anders Vange (th.) i værkstedet.
.

Det område, der dækker Hjørring Kommune, fik i løbet af 1800-tallet enkelte besøg af fremtrædende danske kunstnere, der skildrede det nordjyske landskab. Martinus Rørbye afbildede Tolne Bakker i 1833, og Godfred Christensen Hirtshals Fyr i 1870. Derudover malede Christen Købke et portræt af amtmand Jens Andreas Graah i 1837. Maleriet hænger på rådhuset i Hjørring.

Op gennem 1900-tallet tiltrak den varierede natur med landbrugsland, kyst og hav for alvor både lokale og udefrakommende kunstnere. Landskabsmaleriet står stærkt takket være lokale malere som Svend Engelund, Johannes Hofmeister og Poul Anker Bech, der alle skabte originale bud på en moderne naturfortolkning med motiver fra egnen. Niels Larsen Stevns har også fået en betydelig plads i kommunens kunsthistorie efter udførelsen af seks freskoer til Hjørrings daværende centralbibliotek i 1936.

Kunstnersammenslutningen Vrå-udstillingen afholder årlige udstillinger på Vrå Højskole, fra 1992 tillige i Kunstbygningen i Vrå. Kunstbygningen rummer landets største samling af Svend Engelunds malerier samt værker skabt af medlemmerne siden stiftelsen i 1942. Udstillingen var, med Svend Engelund i centrum, Vendsyssels første forum for moderne kunst, og i 2016 repræsenterede sammenslutningens over 40 medlemmer alle billedkunstneriske udtryk samt kunsthåndværk og arkitektur.

I 1963 blev Vendsyssel Kunstmuseum stiftet. Museets samling indeholder primært kunst med tilknytning til egnen. I en af Hjørrings gamle baggårde finder man Det Grafiske Værksted, som litografen J. Chr. Sørensen grundlagde i København og i 1970 flyttede til Hjørring. Fra 1984 har værkstedet været drevet af en kunstnerstyret forening. Siden sin begyndelse har Det Grafiske Værksted været et af Danmarks førende, og stedet tiltrækker stadig kunstnere fra ind- og udland. Derudover har herregården Odden en stor samling af J.F. Willumsens værker, og Børglumkloster viser skiftende udstillinger med billedkunst og kunsthåndværk.

Hjørring Kommune er rig på kunst i det offentlige rum. Over 250 skulpturer er skabt til kommunen siden midten af 1800-tallet og frem til 2016. Hovedparten findes i Hjørring, hvor kunstudvalget under mottoet »Gør hverdagen smuk« siden midten af 1960’erne har erhvervet værker af en lang række anerkendte kunstnere.

Læs videre om

Kunstnere

Maleren Svend Engelunds (1908-2007) skildringer af egnen omkring fødebyen Vrå er indbegrebet af Vendsyssel. Det dyrkede lands markfelter, grøfter og småveje under en høj himmel danner i Engelunds værker en linjebåret, kubistisk struktur på billedfladen, hvorpå naturens egne grønne, blå, brune og grå farver fordeler sig. Efter sin uddannelse fra Kunstakademiet i 1935 blev Engelund boende i hovedstaden, men under Besættelsen vendte han i 1942 tilbage til Vrå, og han blev i årene efter krigen rollemodel for unge kunstnere i Vendsyssel.

Agnete Bjerre (f. 1924) var Svend Engelunds eneste elev. Hun er primært figurmaler, men i en række motiver fra Lønstrup Klint og Mårup Kirke har hun fanget det karakteristiske ved kystens forblæste natur. Bjerre blev medlem af kunstnersammenslutningen Vrå-udstillingen i 1946.

Johannes Hofmeister (1914-90) boede hele sit liv på Hjørringegnen, og det kuperede terræn i Hjørring Bjerge, ved Vennebjerg Bakke og kysten ved Mårup Kirke blev væsentlige motiver i hans malerier. I en nedtonet farveskala søgte Hofmeister at skildre landskabets store former »i ro som store dyr«, som han formulerede det i 1958. I mange billeder ses hans forenklede, flade formsprog, hvor et par stiliserede figurer skaber rum og distance på billedfladen, og en pæl rettet mod himlen antyder værkernes mulige spiritualitet.

Maleren Poul Anker Bech (1942-2009) voksede op i Tårs og boede i Vendsyssel det meste af sit liv. Med både realisme og absurditet skabte han en skæv billedverden, hvor naturen er scene for surreelle optrin. I 1979 tog Poul Anker Bech flycertifikat, hvilket fik betydning for maleriernes perspektiv og skæve vinkler. Bech oplevede op gennem 1990’erne og 00’erne en lige så stor popularitet, som Svend Engelund og Johannes Hofmeister gjorde i deres tid.

Kunst i det offentlige rum

Hjørring Kommunes mere end 250 offentligt tilgængelige kunstværker byder på en mangfoldighed af udtryk og kan findes i offentlige bygninger og udendørs i byrummet. Værkerne i byrummet varierer fra traditionelle monumenter såsom relieffer og buster til abstrakte skulpturer, vægmalerier og vandkunst. Kunstværkerne er opstillet i både små og større byer i kommunen, hvor de ofte har karakter af samlingspunkter som Lille Tektoniske Plads i Hirtshals og Fontæne i Hjørring eller fungerer som bindeled mellem by og havn som Monument og trappe i Hirtshals.

De tidligste kunstværker i det offentlige rum er relieffer og buster fra anden halvdel af 1800-tallet. Herunder hører busterne af Frederik 7. fra 1866 og af købmand og konsul Chr.H. Nielsen fra 1883. De er begge tidstypiske portrætteringer af offentlige personligheder lavet af Andreas Paulsen og bestilt efter indsamling hos byens borgere. Busten af Frederik 7. står i byparken Christiansgave, mens busten af Chr.H. Nielsen kan ses i Cathrinegården, begge i Hjørring.

Før Strukturreformen i 2007 arbejdede Hirtshals, Hjørring og Sindal Kommuner allerede aktivt med etableringen af kunst i det offentlige rum. Sindal blev fra 1990 kendt for sine mange større og mindre springvand med kunst. Satsningen, der fandt sted i et samarbejde mellem daværende Sindal Kommunes Forskønnelsesudvalg og byens handelsstandsforening, førte til etablering af over 100 vandkunster op gennem 1990’erne. Blandt de markante værker er Niels Helledies rislende lydfontæne fra 1994 De Fem Hermer på Nørre Torv, udført i keramik, bronze og teglsten, Peter Hentzes ornamenterede og billedrige betonvandkunst fra 1996 ved Sverrigsgade og Erik Heides Klippen og staven, 1994, på Nørregade. I Hirtshals er der gennem årene indkøbt megen kunst i kommunalt regi. Et eksempel på stedsspecifik kunst er Monument og trappe fra 1997, der ligger over for Den Grønne Plads i Hirtshals.

Hjørring Kommunes Kunstudvalg blev etableret i 1970 i forbindelse med Kommunalreformen og har gennem tiden opstillet adskillige værker med udgangspunkt i stedet.

Siden 2007 har den nye Hjørring Kommune set muligheder i at bruge kunst og kultur som en aktiv medspiller til at imødekomme udfordringerne med affolkningen i landdistriktet, skolelukninger og ændringer i befolkningssammensætningen. Ved at styrke borgernes involvering i og brug af kulturaktiviteter forsøger man at understøtte sammenhængskraften og den lokale tilknytning. Opgaven med indkøb af kunst til det offentlige rum ligger i Hjørring Kommune hos et upolitisk kunstudvalg udpeget af byrådet. I en kortlægning lavet af Statens Kunstfond af kommunernes brug af midler på kunst i det offentlige rum fremgår det, at Hjørring Kommune i 2014 brugte mellem 200.000 og 300.000 kroner. I 2016 var det direkte tilskud på 110.000 kroner. Udvalget bestræber sig på, at projekterne tager afsæt i udsmykningens lokalitet.

Læs videre om

Kunsthåndværk og design

Hjørring Kommune er rig på kunsthåndværkere, der ligesom billedkunstnerne finder inspiration i naturen, vejrliget og lyset. Især langs kysten har både danske og udenlandske keramikere, glaskunstnere, guldsmede m.fl. slået sig ned med værksteder og butikker. I 1990’erne fremstod den lille kystby Lønstrup som misligholdt og på vej mod affolkning, og byens få kunsthåndværkere gennemførte derfor sammen med kommunen og det lokale erhvervsliv en brandingkampagne af Lønstrup som vestkystens kunsthåndværkerby nr. 1. Siden da har en lang række kunsthåndværkere slået sig ned her, og Lønstrup er blevet kommunens og Vendsyssels galleri- og kunsthåndværkercentrum.

Blandt Hjørring Kommunes mange kunsthåndværkere kan man finde adskillige glaskunstnere med åbne værksteder i både Hjørring, Sindal og Lyngby. Af keramikere har engelske Janice Anee Hunter siden 1982 drevet værksted i Tornby Gl. Skole, mens Dorte Visby fra 1998 har haft værksted og butik på Maarupgaard, tæt på Mårup Kirke. I 2012 købte to keramikere, amerikaneren Gregory Hamilton Miller og tyskeren Janne Hieck, Tolne Gjæstgivergaard, der nu rummer keramisk værksted, international kursusvirksomhed og gæstgiveri.

Videre læsning

Læs mere om Kultur i Hjørring Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Billedkunst