området, set fra SV
.
området, set fra øst
.
området, set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Roskilde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322716
Sted- og lokalitetsnummer
020410-39
Anlæg
Kirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Roskilde købstads bygrunde umatr.vejareal (Borchs- gade og parkeringspladsen på hj. af Borchsgade og Allerhelgensgade). Alle Helgens kirketomt. Ruinerne af de 2 Alle Helgens kirker er beliggende under jordoverfladen. Ruinernes udstrækning og placering fremgår af vedlagte kort. Disse ruiner må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beska- diges på nogen måde. Gravning, beplantning og bebyggelse på arealet over ruinerne er ikke tilladt uden rigsantikva- rens samtykke. ad F53-1841 Tilføjelse Fredningen omfatter parkeringspladsen på hjørnet af Allehelgensgade og Borchsgade samt Borchsgade ud for samme parkeringsplads.

Undersøgelseshistorie

1945
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1960
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
1969
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningRuinerne af de 2 Alle Helgens kirker er beliggende under jordoverfladen. Ruinernes udstrækning og placering fremgår af vedlagte kort. Disse ruiner må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde. Gravning, beplantning og bebyggelse på arealet over ruinerne er ikke tilladt uden rigsantikvarens samtykke.
1969
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1971
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 3227:16, Status: B
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorAlle Helgens kirketomter. Ruinerne af de 2 Alle Helgens kirker ligger under jordoverfladen, i Borchsgade og parkeringsplads på hjørnet af Borchsgade og Allehelgensgade, ret højt i terræn.
1985
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningTil den pr. 28. september 1971 tinglyste fredning af Alle Helgens kirketomt (i Roskilde) bedes følgende beskrivelse af det fredede areal tilføjet: Fredningen omfatter parkeringspladsen på hjørnet af Allehelgensgade og Borchsgade samt Borchsgade ud for samme parkeringsplads.
1985
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1992
Museal udgravning - Roskilde Museum
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Roskilde Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links