arealet under jorden, set fra NNØ
.
det vestlige areal under jorden, set fra øst
.
arealet under jorden, set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Roskilde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322718
Sted- og lokalitetsnummer
020410-42
Anlæg
Kirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.); Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.)

Original fredningstekst

S. Olai kirketomt. Ruinerne af S. Olai kirke er beliggende under jordoverfladen. Disse ruiner må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde. Gravning, beplantning og bebyggelse på arealet over ruinerne er ikke tilladt uden rigsantikvarens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1934
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1969
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningRuinerne af S.Olai kirke er beliggende under jordoverfladen. Disse ruiner må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde. Gravning, beplantning og bebyggelse på arealet over ruinerne er ikke tilladt uden rigsantikvarens samtykke.
1969
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSct. Olai kirketomt. Ligger under bygning ved parkeringsplads, ud til offentlig vej, på skrånende terræn.
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Roskilde Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links