oversigt, set fra vest
.
oversigt, set fra NØ
.
oversigt, set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Roskilde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322722
Sted- og lokalitetsnummer
020410-38
Anlæg
Kirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejer: Roskilde kommune matr. nr. 193a, 193b og 199 Roskilde Bygrunde. S. Dionysii kirketomt. Ruinerne af S. Dionysii kirke er beliggende under jordover- fladen. Disse ruiner må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde. Gravning. beplantning og bebyggel- se på arealet over ruinerne er ikke tilladt uden rigsanti- kvarens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1969
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningRuinerne af S.Dionysii kirke er beliggende under jordoverfladen. Disse ruiner må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde. Gravning, beplantning og bebyggelse på arealet over ruinerne er ikke tilladt uden rigsantikvarens samtykke.
1969
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSct. Dionysii kirketomt. Ligger under jordoverfladen, nær Bredgade/Gullandsstræde krydset. På grunden er en beboelsesejendom med baggård, ud til offentlig vej. Det ligger ret højt i terræn.
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Roskilde Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links