området, set fra nord
.
området set fra NV
.
området, set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Roskilde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322715
Sted- og lokalitetsnummer
020410-35
Anlæg
Kirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Møntfund, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.); Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Kulturlag, Udateret (dateret 1000 e.Kr. - 1099 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejer: Roskilde kommune matr.nr. 238a og 238b. S. Budolfi kirketomt. De under jordoverfladen eksisterende ruiner af S. Budolfi kirke må ikke beskadiges eller ændres.

Undersøgelseshistorie

1969
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningDe under jordoverfladen eksisterende ruiner af S. Budolfi kirke må ikke beskadiges eller ændres.
1969
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1981
Museal udgravning - Roskilde Museum
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSct. Budolfi kirketomt (under jordoverfladen). På kirketomten findes bygning ud til gade og parkeringsplads begved, på hjørnet af Ringstedgade og Skomagergade. Mindre udgravning foretaget af Roskilde museum og Nationalmuseets II. afd. maj 1981 (beretning og publikation foreligger).
1985
Museal udgravning - Roskilde Museum
1986
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling1 mønt, Valdemar I, Roskilde, fundet under udgravning på den nedlagte Skt. Budolfi kirkegård i Roskilde.
1986
Diverse sagsbehandling - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1986
Museal prøvegravning - Roskilde Museum
1999
Planlagt byggeri/anlæg - Roskilde Museum
1999
Planlagt byggeri/anlæg - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1999
Museal prøvegravning - Roskilde Museum
1999
Museal prøvegravning - Roskilde Museum
2000
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2002
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Roskilde Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Kulturlag

Kulturlag, inden for arkæologien jordlag af varierende tykkelse, dannet af affald efter menneskelig aktivitet. De kan fx indeholde måltidsrester, redskaber og keramikskår. Læs videre her.

Møntfund

Skattefund, fund af nedgravede eller bortgemte genstande af guld og sølv eller andre værdier, i Danmark omfattet af lovgivningen om danefæ. Fra tiden ca. 1050-1550 kendes (1999) ca. 330 skattefund fra det nuværende Danmark. Mere end 80% af fundene indeholder mønter, ofte danske – en del af disse fund tillige smykker. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links