oversigt, set fra vest
.
den østlige ende af ruinen, set fra VNV
.
ruinen set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Roskilde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322719
Sted- og lokalitetsnummer
020410-36
Anlæg
Ødekirke, Middelalder (dateret 1200 e.Kr. - 1399 e.Kr.); Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Depotfund, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1399 e.Kr.); Møntfund, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1399 e.Kr.); Hospital, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Duebrødre hospitals kirketomt. Ruinen måler ca. 11 x 18 m og er markeret i terræn'et med jordvolde og kampesten. Den ligger i et kommunalt anlæg. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse samt henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1400
Diverse sagsbehandling - Uspecificeret institution
1661
Registrering via historisk dokumentation - Roskilde Museum
1918
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1918
Byggeri og anlæg - Roskilde MuseumVed Duebrødrevejs anlæggelse øst for ruinen blev der i 1918 fremdraget bygningsrester og en møntskat i en glaseret kande, nedgravet omkring 1350.
1960
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
1969
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningRuinen måler ca. 11 x 18 m og er markeret i terræn'et med jordvolde og kampesten. Den ligger i et kommunalt anlæg. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse samt henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
1969
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDuebrødre hospitals kirketomt. Ruinens fundamenter er bevokset med græs, kampesten dog synlige. Det ligger i lille grønt område, hvor der nu er opsat barakker (til Duebrødre skole) tæt på ruinen (tilsyneladende uden fundament). Ruinen måler ca 0,5x18x11 m og fundamentet fremtræder som volde i en sænkning (tidligere udgravning). Der er flere cykel- og gangstier gennem ruinen - uden vegetation. Fundamentets overkant ca 30 cm under jorden. Ud til offentlig vej, i ret jævnt terræn med skråning mod NØ. ** Seværdighedsforklaring ** Kirkeskibets fundament tydeligt - har især formidlingsmæssig værdi. Bevoksning: 1982: Græs
1991
Diverse sagsbehandling - Roskilde Museum
1991
Museal prøvegravning - Roskilde MuseumUndersøgelse for at fastslå udbredelsen af hospitalsbygningerne. På den nordlige del af matrikel 34a, nærmest ruinen, ses tydelige spor efter middelalderlig bebyggesle og en kirkegård, på den sydlige del er fundtomt. Duebrødre Hospitals tilhørende bygninger skal formentlig søges tæt ved kirkeruinen.
1993
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Roskilde Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Depotfund

Depotfund, arkæologisk betegnelse for genstande, der er nedlagt i jorden til midlertidig opbevaring eller som offer, og som ikke har forbindelse med begravelser. Se også offerfund og skattefund. Læs videre her.

Møntfund

Skattefund, fund af nedgravede eller bortgemte genstande af guld og sølv eller andre værdier, i Danmark omfattet af lovgivningen om danefæ. Fra tiden ca. 1050-1550 kendes (1999) ca. 330 skattefund fra det nuværende Danmark. Mere end 80% af fundene indeholder mønter, ofte danske – en del af disse fund tillige smykker. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links