Faktaboks

Anne Marie Rubin
Født
19. oktober 1919, Frederiksberg
Død
1. december 1993
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark

Biografi

Anne Marie Rubin var den første kvindelige arkitekt, der vandt Akademiets lille guldmedalje i 1951. Hun kom samme år til Boligministeriets Kommitterede i Byplansager, et af de bedste læresteder for byplanlægning. Efter at hun sammen med sin mand Claus Bremer i 1954 etablerede egen tegnestue, vandt de en række byplankonkurrencer, hvoraf flere resulterede i byplanarbejde. R. markerede sig særligt ved byplaner for ferieboliger. Hun tegnede f.eks. sammen med Claus Bremer Dansk Folkeferies første bebyggelse i Rødhus Klit. Hun var den første, der i dagspressen og fagtidsskrifter advarede mod den uhæmmede spredning af ferieboliger langs de danske kyster, og hun introducerede Feriebyen i den danske debat. Som præsident for Akademiet i to perioder kastede hun sig frygtløst ud i debatten om store byplansager som f.eks. Københavns Havn. Hun var modig, polemisk, talentfuld og skrev godt og klart. I den danske byplanverden repræsenterede hun det poetiske syn, med stor omtanke for de magtesløse og for fagets store linier med hensyn til landsplanlægning, økologi m.m. Hun forsvarede offentligt Christiania mod de mange angreb, og hun kæmpede også for sit køns faglige berettigelse i den mandsdominerede planlæggerverden.

Genealogi

Rubin, Anne Marie, 1919-1993, arkitekt. *19.10.1919 på Fr.berg, †1.12.1993. Forældre: Prof. Edgar John R. og Hedvig Elisabeth Marie Thiesen. Samliv fra 1943 og ~24.12.1947 i Kbh. med ark. Claus Bremer, *22.12.1919 i Hillerød, †7.7.1983 i Dar-Es-Salaam, Tanzania, søn af maleren Asger Emerson B. og maleren Gudrun Tscherning. Separeret 1964.

Uddannelse

Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1940-43, lille guldmed. 1951 (mineby på Mors); Tekn. Högsk., Sth. 1943-45.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links