Godset Arresødal blev etableret som herregård 1773 på foranledning af industri- og erhvervsmanden J.F. Classen.

Classens interesse gjaldt ikke den sandede jord, men den tilhørende arbejdskraft fra de hoveripligtige bønder og husmænd, som skulle bidrage til driften af hans våbenfabrik Frederiksværk, anlagt 1756. Efter at fabriksanlægget var udbygget, var tiden omsider inde til at opføre en hovedbygning på Arresødal i 1784. Classen anlagde også en stor landskabshave med et vældigt højdedrag. Haven strakte sig helt ned til Arresø.

Hovedbygningen var i én etage over en høj kælder og hvidkalket med sortglaseret mansardtag. Midterpartiet blev kronet af en trefagskvist med balustrade. Bygningen var flankeret af to fritliggende sidefløje med gæsteværelser og plads til Classens omfattende privatsamlinger, bl.a. af håndskydevåben. Hovedbygningens fornemste rum var den 80 m2 store, gennemgående Marmorsal.

Bygningens arkitektur og indretning var noget gammeldags. Stil og udtryk var ikke alene præget af Classens personlige ønsker, men også af hans brors, P.H. Classen, der yndede at agere arkitekt. Vellykket var amatørernes indsats ikke, idet bygningen i 1908 måtte rives ned pga. sætningsskader og uprofessionelle byggetekniske løsninger.

Det Classenske Fideicommis, der havde ejet godset siden 1883, værdsatte imidlertid arkitekturen så meget, at arkitekt Gotfred Tvede blev sat til at opføre en kopi af den gamle bygning i årene 1908‑09. I knap 80 år var Arresødal rekonvalescenthjem, men i 1984 blev den solgt, og sidefløjene samt flere nye bygninger blev i 2005 indrettet som hospice.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Halsnæs Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links