Ud til Roskilde Fjord ligger herregården Grønnessegård omgivet af skove og marker. De mange driftsbygninger, stalde, elevbygning, garage m.m., der hovedsagelig stammer fra 1900-tallet, er lagt i et stramt aksialt anlæg ud for hovedbygningen.
.

Herregården blev oprettet på sydsiden af halvøen Halsnæs i 1776 af industri- og erhvervsmanden J.F. Classen. Det storslåede bakkede kulturlandskab er præget af en rigt varieret blanding af marker, strandenge og mindre skovpartier. I begyndelsen var gården uden hovedbygning, for Classen boede på Arresødal. Fra hans tid stammer kun den lange, stråtækte lade opført af kampesten; et byggemateriale, han gerne anvendte. Efter Classens død i 1792 overgik våbenfabrikken Frederiksværk og de tilhørende to godser til landgreve Carl af Hessen-Kassel, der i 1804 overdrog sine besiddelser til kongen, hvorefter de overgik til staten.

I 1859 kom Grønnessegård igen på private hænder, og først nu blev der opført en hovedbygning ved Henrik Hagemann. Oprindelig var den kun i én etage, men i 1898 blev tilføjet en førstesal. Bygningen står på et kvaderstensfundament og i blank mur med røde tegl, mens facadeudsmykningen i form af gesimser, vinduesomramning og kvaderliséner er i gule tegl. Godset har i 100 år tilhørt familien Hasselbalch, der foruden planteavl driver gårdens store græs- og naturarealer med herefordkvæg og fårehold.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Halsnæs Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links