.

Området hørte i middelalderen til Strø Herred. Den kongelige borg Dronningholm ved Arresø ejede store områder, der i 1397 omfattede Auderød, Brederød, Vinderød og Karsemose samt møllerne Øvre og Nedre Mølle. På halvøen Halsnæs i Torup Sogn kendes tre senmiddelalderlige herregårde: Toverupgård, Kongsgården og den såkaldte Ellingegård, der hørte under Roskilde bispestol. I Havelsemagle, nu Store Havelse, lå endnu en herregård, der hørte under bispestolen. Den omtales første gang i 1354.

Herregårdene Arresødal og Grønnessegård er begge oprettet relativt sent, og de har samme ophavsmand, industrigrundlæggeren J.F. Classen, der fik de to godser etableret som herregårde i hhv. 1773 og 1776.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Halsnæs Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links