Arreskov ligger smukt med udsigt til Arreskov Sø, men har ligget flere steder, inden den nuværende firfløjede bygning fik sin plads, og de første bygninger stod færdige i 1568. Prospektet er et litografi efter Joachim Ferdinand Richardt, Prospecter af danske Herregaarde (1850). Det giver et fint indblik i den oprindelige bygning før de senere ombygninger i årene 1872‑73.
.

På herregården Arreskov nordøst for Faaborg finder man et af periodens fremtrædende adelspar. Erik Rosenkrantz, der var både dansk rigsråd og lensmand i Bergen, var i 1558 kommet i besiddelse af Arreskov gennem ægteskab med Helvig Hardenberg. De opførte den firfløjede hovedbygning ca. 1560‑80 og forøgede godset betragteligt. Den statelige renæssancebygning er opført i røde munkesten og består af en vestlig og østlig fløj i to etager, mens fløjene mod nord og syd er lavere. Nordfløjen har en portindgang, og på sydfløjens sydøstlige hjørne ses et rundt, kvadermuret tårn med spir.

Arreskovs historie har siden 1773 været knyttet til en anden adelsslægt, nemlig Schaffalitzky de Muckadell. Fra 1784 var herregården centrum for grevskabet Muckadell, indtil det blev opløst i 1925. Grevskabet bestod foruden Arreskov også af herregårdene Brobygård, Gelskov og Ølstedgård. Arreskov drives stadig i dag af familien Schaffalitzky de Muckadell.

Videre læsning

Læs mere om voldsteder og herregårde i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder